Kurser våren 2018

Nu är vi igång igen med nya datum för våren 2018! Samma fantastiska lärare som förra året, och i år kör vi tre olika kurser.

20-23/3             Nybörjare
För den nya i branschen som vill få en bra grund att stå på i sitt yrke!

16-18/5             Omcertifiering
För den som redan är certifierad men behöver förnya sitt certifikat

12-15/6             Nycertifiering
Om ni inte tidigare certifierat er som rensare men har en del erfarenhet och känner er redo att ta bli certifierade!

Höstens kursdatum

Glöm inte att anmäla er till höstens kurser!

27-29/9 Omcertifieringskurs
24-27/10 Nybörjarkurs
28/11-1/12 Nycertifieringskurs N&K

RSVR på mässa

Den  14-15 mars deltog RSVR på SABO dagarna som utställare. SABO är en bransch- och intresseorganisation för 305 almännyttiga bostadsföretag som samlar totalt 830 000 lägenheter och ett stort antal lokaler.
Det är en viktig
målgrupp för RSVR och väldigt roligt att vi får vara med och visa upp oss!

 

Klara datum för årets kurser

Nu har vi bokat in årets kurser! Kontakta info@rsvr.nu för intresseanmälan eller frågor!

4-7/4 Nybörjarkurs OBS! Nytt datum
16-19/5 Nycertifieringskurs N&K
27-29/9 Omcertifieringskurs
24-27/10 Nybörjarkurs
28/11-1/12 Nycertifieringskurs N&K

 

Nytt år och kanske dags för en ny certifiering?

Den 1-3 februari går en omcertifieringskur för certifierade ventilationsrengörare av stapeln. Som vanligt håller vi till i Kristinehamn och anmälan sker till info@rsvr.nu

EXTRAINSATT CERTIFIERINGSKURS 25-28 OKTOBER

Tack vare stort intresse för våra populära kurser anordnar RSVR nu en ny certifieringskurs N-K som genomförs under vecka 43, 25-28 oktober 2016. Anmälan sker enklast via info@rsvr.nu (mår mailet certifieringskurs). Vi tar emot anmälningar i turordning. Maximalt antal deltagare är 16 stycken. Pris 11 500 kr (exkl. moms) inkl. boende och mat.

RSVR Certifieringskurs 27-30/9 2016

Nu är det hög tid att anmäla sig till nästa upplaga av RSVRs kurs för certfiering av ventilationsrengörare!
Anmäl ert intresse för mer information till info@rsvr.nu

Snart dags för årsmöte

Snart är det dags för årsmöte i RSVR. Alla medlemmar är välkomna till Quality Airport hotell Arlanda på måndagen den 16 maj 2016 kl 13.00. Anmäl ditt deltagande på info@rsvr.nu

Samrådsgrupp för inneklimat

Idag har vi träffat representanter för bland annat Boverket, FunkiS, Svensk Ventilation, Förening sveriges byggnadsinspektörer m.m. för fördjupade diskussioner om inomhusklimat och dess viktiga roll i Sverige.

RSVR på älvsjömässan

I år finns RSVR representerade på byggmässan Nordbygg genom förbundsordförande Ulf Hjälmerhag tillsammans med utbildarna Ulf Brodin och Pelle Höij. Varje dag håller vi en framträdande på klimatscenen för att sprida information om vår verksamhet.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Centralt arbetar RSVR med opinionsbildning och marknadsföring av medlemsföretagens tjänster. Kansliet biträder medlemsföretag i tvister Förbundet är den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige.

Förbundet

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Centralt arbetar RSVR med opinionsbildning och marknadsföring av medlemsföretagens tjänster. Kansliet biträder medlemsföretag i tvister Förbundet är den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige.

Branschstandard & Certifiering

Hos oss kan ni utbilda er till certifierade Ventilationsrengörare i två steg, N & K. Certifieringen görs av oberoende organ. Ni kan också ta del av vår standard för renhetsklasser på ventilationssystem.

Förbundets ändamål

 • Intresseorganisera entreprenörer som utför rengöring av ventilationssystemet.
 • Verka för att medlemmar följer gällande regler och lagstiftningar.
 • Genom den branschcertifiering som framtagits, ge förbundet ett enat ansikte utåt och på så sätt stärka trovärdigheten gentemot beställarna. RSVR:s personcertifiering anses vara framtidens i särklass främsta konkurrensmedel, vilket då även ger beställaren ett extra skydd vid valet av entreprenör med rätt kunskap och kompetens. Beställaren är till största delen intresserad av att entreprenören gör ett bra jobb och detta kvalitetssäkras i och med att arbetet utförs av en certifierad entreprenör, som har avlagt skriftligt prov hos ett certifieringsorgan.
 • Ge medlemmarna ett nytt nätverk som på sikt gynnar deras verksamhet.
  Kontakter med andra entreprenörer i nätverket kan leda till nyttiga utbyten i olika former. Som medlem får du även ta del av utvecklingen inom fackområdet, av ny teknik och ny lagstiftning inom branschen.
 • Utveckla branschen som helhet och på så sätt påverka verksamheten i en gynnsam riktning. Detta mål uppnår vi genom att medlemmarna även deltar i förbundets arbete. Du tjänar med andra ord på att delta aktivt! Du ökar även ditt företags samlade kompetens och säkrar fortsatt utveckling av kvalitetsarbetet i företaget.
 • Genom medlemsutbildningar och certifieringar upprätthålla en enhetligt hög teknisk och etisk nivå.
 • Påverka samt informera beställare och myndigheter om vikten av att nå en gemensam kvalitetssäkring på ventilationsrengöringsresultatet.
 • Utveckla beställartryggheten till en hederskodex.
 • Följa och delta i den tekniska utvecklingen för ventilationsrengöringsutrustningar och inomhusmiljö.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Förbundet är den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige. Utbildningen är certifierad av KIWA-certifiering.

Utbildningar

RSVR anordnar och utvecklar utbildningar inom ventilationsrengöring. Förbundet är den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige. Utbildningen är certifierad av KIWA-certifiering och ger ett riksbehörighetsintyg som efterfrågas hos allt mer beställare och offentliga upphandlare. Utbildningen syftar till att ventilationsrengöraren ska ha god färdighet för att självständigt kunna utföra alla typer av förekommande uppdrag samt att i övrigt uppfylla krav i certifieringsordningen som är nödvändiga för att erhålla riksbehörighet N eller K för ventilationsrengörare.

RIKSBEHÖRIG VENTILATIONSRENGÖRARE NIVÅ N

Utbildningen i steg 1 är grundbygget för att bli en duktig yrkesutövare. Utbildningen utförs under 4 dagar där teori och praktik blandas. Steg 1 är till för dig som har en viss ventilationsteknisk erfarenhet och vill lära dig mer och för dig som vill lära dig ett nytt yrke från grunden. Som riksbehörig ventilationsrengörare, nivå N, äger du behörighet att utföra uppdrag inom yrkesområdet rengöring, av system som har en låg eller ingen teknisk integrationsnivå med andra tekniska system, såsom system för uppvärmning, komfortkyla eller ventilation, så kallade enkla system. Som enkla system räknas bland annat system för självdrag och mekanisk frånluft.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha relevanta tekniskaförkunskaper. Exempel på teknisk bakgrund som uppfyller detta är:

 1. Examen från lägst 2-årigt gymnasium med teknisk program, t ex maskin-, vvs-, bygg-, eller installationstekniskt program eller,
 2. Annan likvärdig utbildning, t ex utbildningar för skorstensfejare, eller
 3. Praktisk erfarenhet i 5 år från rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler, eller
 4. Certifikat enligt tidigare certifieringsregler för ventilationsrengörare.

Du måste dessutom ha minst 1 års praktisk erfarenhet från ventilationssystem i drift och där ska det  ha ingått arbete med rengöring av S- eller F-system. Din minst ettåriga praktiska erfarenhet måste från ett av följande områden:

 1. Tillverkning av ventilationssystem,
 2. Montering av ventilationssystem,
 3. Annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem.

RIKSBEHÖRIG VENTILATIONSRENGÖRARE NIVÅ K

Som riksbehörig ventilationsrengörare, nivå K, äger du behörighet att utföra uppdrag inom yrkesområdet av alla typer av system för självdrag, mekanisk från och tilluft – med eller utan värmeåtervinning – luft-luftvärmepumpar och imkanaler från alla typer av kök.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha relevanta tekniska förkunskaper. Exempel på teknisk bakgrund som uppfyller detta är:

 1. Examen från lägst 2-årigt gymnasium med tekniskt program, t ex maskin-, vvs-, bygg-, eller installationstekniskt program, eller
 2. Annan likvärdig utbildning, t ex utbildningar för skorstensfejare, eller
 3. Praktisk erfarenhet i 5 år från rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler, eller
 4. Certifikat enligt tidigare certifieringsregler för ventilationsrengörare, eller
 5. Riksbehörighet N för ventilationsrengörare.

Du måste dessutom ha minst 5 års praktisk erfarenhet från ventilationssystem i drift och där ska det ha ingått arbete med rengöring av FT-, FTX-system och/eller imkanaler från storkök. Din minst femåriga praktiska erfarenhet måste vara inom ett av följande områden:

 1. Tillverkning av ventilationssystem
 2. Montering av ventilationsystem
 3. Annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem.

Utbildningen omfattar följande ämnesområden:

Rengöringsteknik
Eftersom kanalsystem och komponenter skiljer sig åt i materialsammansättning och försmutsningsgrad, finns det inte en enskild rengöringsmetod som kan appliceras på alla system. Ofta krävs det att olika metoder kombineras och kombinationerna skiljer sig åt. Vi lär oss både praktiskt och teoretiskt att applicera rätt rengöringsmetod.

Ritningslära
För att kunna avgöra hur ett ventilationssystem ska rengöras, behöver du kunna läsa ritningar. ritningar är ett effektivt verktyg för att skaffa sig den överblick du behöver för att snabbt läsa av systemet, men moderna system är komplexa – det krävs mycket övning.

Styr och regler
Ett ventilationssystem är i bästa fall ett finstämt instrument som reglerar inomhusklimatet så att det  blir behagligt och sunt, men om balansen i systemet rubbas kan det få ödesdigra konskvenser. Vi ger dig rätt kunskap för att kunna reglera olika system på rätt sätt medan du utför arbeten i systemet.

Bakterielära
Vissa typer av försmutsning inuti ventilationssystem kan vara riskfyllda att hantera. För att avgöra på vilket sätt du ska förfara i en riskfylld situation, får du lära dig grundläggande bakterielära, hur virus och sjukdomar sprids och hur du skyddar dig.

Egenkontroll
Det är en självklarhet att dokumentera arbetet så att avrapporteringen till kunden skapar beställartryggheten som är så viktig för att beställaren ska känna sig nöjd med entreprenaden. All egenkontroll och dokumentering behöver utföras med noggrannhet, spårbarhet och självkritiskt.

Kontakta info@rsvr.nu för information om kommande kurser.

PRIS: 11 500 kr inkl. momsKost och logi ingår.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Förbundet är den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige. Utbildningen är certifierad av KIWA-certifiering.

Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilations AB Borlänge
Sthlms 7:e Sotn.distikt AB Bromma
Vent-Rent Angolzaxo AB Dalarö
Kanal-Miljö Mälardalen Enköping
Skfm. Ulf Öberg AB Enköping
Sotning & Brandskydd i Dalarna AB Falun
HA Ventilation AB Bandhagen
Canmera Comfort AB Göteborg
AB Svensk Sotning & Eldstadsbesiktning Haninge
Torbjörn Brandt AB Haninge
Adultus HB Järfälla
Ocab Sanering i Kalmar Kalmar
Sotning & Vent. i Karlstad AB Karlstad
Ventilationstjänst i Katrineholm AB Katrineholm
Höijs Ventilation AB Kristinehamn
Lindesbergs Sotningsdistrikt AB Lindesberg
OVKservice Syd AB Löddeköpinge
Mariestadssotaren AB Mariestad
Relita Industri & Skadeservice Ab Uppsala
Sala Sotningsdistrikt AB Sala
Gästrike-Dala Sotarn AB Sandviken
Skorstens Teamet AB Sjöbo
Ventilationskontroll Aeolus AB Stenungsund
Caverion Sverige AB Stockholm
ISAB Ventilation i Göteborg AB Stockholm
Svensk Ventilationsservice AB Stockholm
Sundsvalls Södra Sot.Dist. Sundsvall
Kringelsotaren AB Södertälje
Ventilationshygien Stockholm AB Täby
Upplands Ventilationstjänst AB Uppsala
Uppsalahem AB Uppsala
Vara Sotning & Fastighetsservice AB Vara
Pure Solutions Scandinavia AB Västra Frölunda
Nordic Cleaning System AB Åkersberga
Sydnärkesotaren AB Åsbro
Miljö o Energiservice AB Örebro
PJ:s Eld & Vent AB Örebro
Örebrosotarn AB Örebro
Brandförebyggarna Gotland AB Östersund
Corvara Industri & Skadeservice AB Östersund
Omnino Malmö
Energi & Miljöteknik Mölnlycke
Bergslagens sotning & Ventilation AB Fagersta
Ludvikasotarn AB Ludvika
Åtvidabergs Sotning & Ventilationsservice AB Valdemarsvik
Eld och Ventilation i Sverige AB Handen
Ventilationstjänst & Skorstenshantverkarna i Sverige AB Skogås

Bli medlem

Fyll i formuläret nedan för att ansöka om medlemsskap