Månad: april 2016

Samrådsgrupp för inneklimat

Idag har vi träffat representanter för bland annat Boverket, FunkiS, Svensk Ventilation, Förening sveriges byggnadsinspektörer m.m. för fördjupade diskussioner om inomhusklimat och dess viktiga roll i Sverige.

RSVR på älvsjömässan

I år finns RSVR representerade på byggmässan Nordbygg genom förbundsordförande Ulf Hjälmerhag tillsammans med utbildarna Ulf Brodin och Pelle Höij. Varje dag håller vi en framträdande på klimatscenen för att sprida information om vår verksamhet.