RSVR på mässa

Den  14-15 mars deltog RSVR på SABO dagarna som utställare. SABO är en bransch- och intresseorganisation för 305 almännyttiga bostadsföretag som samlar totalt 830 000 lägenheter och ett stort antal lokaler.
Det är en viktig
målgrupp för RSVR och väldigt roligt att vi får vara med och visa upp oss!