Kursinbjudan Certifierad Ventilationsrengörare 19-22 mars 2019

Hej kära medlemmar !

Här kommer inbjudan till vår nästa kurs den 19-22 mars, denna gång för er/dom som inte har varit certifierade tidigare men som har en viss yrkesbakgrund inom vårt yrke.
Visa din/er uppskattning mot er personal samtidigt som du/ni investerar i framtiden.
Utbilda er personal, de är troligen företagets största till gång ! 😊

Den 14-17 maj kommer vi också arrangera en kurs för de absoluta nybörjarna inom yrket, alltså en Nybörjarkurs, och den 20-22 maj bjuder vi in till en omcertifieringskurs för er/dom som tidigare har varit certifierade vars behörighet börjar löpa ut efter fem år.
Inbjudan kommer c:a en månad före resp. kurs.

Välkomna med era anmälningar!

Pelle Höij
Ordförande
RSVR

Kursinbjudan Certifierad Ventilatilationsrengörare 19-22 mars 2019