Stockholms 7:e Sotningsdirikt AB

VENTILATION

Ventilationsrengöring är en viktig förutsättning för att ventilationen skall fungera 

Frånluften bortför förorenad samt fuktig luft som i sin tur medför sänkta flöden det medför att fukt och odörer stannar kvar längre i bostaden/lokalen

Vi rengör med den senaste tekniken som finns på markanden

Vi är medlemmar i Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Besiktning av kanalers renhetsgrad

Vi utför besiktning av kanalernas invändiga renhetsgrad enligt Cleantest metoden som innebär att man suger upp smuts/damm i ett filter som sedan skickas för vägning genimot ett gränsvärde.

Även fototolk används

Referens

Nya Karolinska Sjukhuset

Uppdragsgivare  Bravida Sverige AB, Gunnar Karlsen Sverige AB

 

Rengöring av värmeväxlare

Vi rengör värmeväxlare med en metod som inte kräver stor vattenmängd/högtryck

Systemet innebär en behandling av luftbehandligssystem vilket innebär en noggrann rengöring av ytorna i växlare och batterier. Om även ett långvarit skydd mot korrosion, kontaminering mm önskas utförs även denna behandling.

Vi har referensobjekt, if-huset Bergshamra där vi utfört rengöring av roterandeväxlare samt batterier på uppdrag av Bravida Ventilation

Ventilationsbesiktning OVK

Vi utför funktionskontroll av ventilationssystem OVK enligt BFS 2010:900 och BFS 2011:338

Vi har K behörigheter 

Vi utför besiktningen i FTX, FX, F, S, system 

Vi är medlemmar i FUNKIS 

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.brommasotarna.com/

 

Skorstensfejarmästare Ulf Pettersson AB
Abrahamsbergsvägen 35
168 30 BROMMA
Tel: 08-634 09 90
Fax: 08-634 09 91


info@brommasotarna.com