Svensk Sotning & Eldstadsbesiktning

 

Rensning och underhåll av ventilation

Bostadsrätt och förvaltning

De flesta flerbostadshus idag är byggda under 60- och 70-talen. Då byggde man tätt för att spara energi, vilket i sin tur ledde till att luften i våra hem blev sämre. Idag vet vi bättre om byggteknik, men kvarlevorna från förr fortsätter att göra sig påminda.

Den dåliga ventilationen är ett utbrett samhällsproblem. Damm, avgaser och föroreningar sprids med inomhusluften – som vi exponeras för i nio tiondelar av våra liv. Forskare pekar nu på att så mycket som femhundra dödsfall om året kan sättas i samband med vårt dåliga inomhusklimat. Det är ungefär lika många som förolyckas i trafiken varje år.

VÅR IDÉ – ATT ÅTERSTÄLLA SÅ NÄRA NYSKICK SOM MÖJLIGT

Vägen till en optimerad ventilation behöver inte vara krånglig eller kostsam. Ofta räcker det att med jämna intervaller rensa kanalerna för att få fart på luftflödena. Och det är vår idé. Att återställa ventilations-anläggningen så nära nyskicket som möjligt.

Kanalrensning, injustering och filterbyten är dessutom enkla ingrepp utan större störningar. Och kostnaden är högst ekonomisk. Du undviker nyinvesteringar och kan dessutom spara pengar i energiförbrukning. En ventilationsanläggning i balans avspeglar sig ofta i ekonomin.

HUR OFTA BÖR SYSTEMET GÖRAS RENT?

Hur ofta ett ventilationssystem bör rengöras beror på vilken typ av anläggning det handlar om, och om det är frånluft eller tilluft. Utifrån vår egen branscherfarenhet kan vi som riktlinje rekommendera följande:

  • Fläktsystem = Vart 3:e år

  • Självdragssystem = Vart 6:e år

  • Från/tilluftsystem inkl värmeväxling = Vart 3:e år

NÄR GJORDES ER VENTILATIONSANLÄGGNING REN?

Är du osäker på när ventilationsanläggningen senast rengjordes i din fastighet? Hör gärna av dig – vi kommer gärna ut och tittar på ert ventilationssystem. Oftast får du en offert på plats.


Småhusägare

Spisfläkten är en viktig del av ventilationssystemet. Att den rengörs är idag ditt ansvar.

Fram till årsskiftet 2004 var det lagstadgat att spisfläkten med tillhörande imkanal skulle rengöras av sotaren. Denna regel gäller inte längre, och istället har lagstiftaren lagt över ansvaret på dig som fastighetsägare.

Lagförändringen, med ett borttaget krav på rengöring av imkanalen, innebär förstås inte någon minskad risk för brandspridning. Det brandfarliga flottet, som med tiden samlas i filter och i imkanal, måste fortfarande avlägsnas – både för säkerhet och funktion.

Du kan boka tid närhelst du önskar, eller varför inte teckna avtal med oss, så besöker vi dig enligt fastställt intervall. På så vis behöver du inte fundera på när det är dags.

Kontakta oss för att boka tid för rådgivning och besiktning av din eldstad och rökkanal, eller ring oss på 076-843 56 50.


OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Frågor om OVK

HUR OFTA SKA OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL UTFÖRAS I EN FASTIGHET?

Byggnad och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.3 år 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

OLIKA VENTILATIONSSYSTEM

S-ventilation = Självdragsventilation
F-ventilation = Mekanisk frånluftsventilation
FT-ventilation = Mekanisk från- och tilluft
FX-ventilation = F-ventilation med återvinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med återvinning

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

https://www.svensksotning.se/

➤ ADRESS
Stenhamravägen 25
137 95 Österhaninge
 
☎ KONTAKT
sotarn.lindberg@gmail.com
076-843 56 50