Sydnärkesotaren - VENTILATION

Regelbunden sotning är främst en säkerhetsfråga, men också en fråga om ekonomi. Samma sak med ventilation: god ventilation är en hälsofråga, men även här handlar det om att optimera ett system för att spara pengar.

Nedan kan du läsa mer om våra tjänster för fastighetsägare. Hos oss får du hjälp med både sotning och ventilation. Genom serviceavtal får du en långsiktig trygghet och ett regelbundet arbete.

På begäran utför vi även specialuppdrag, såsom skottning av tak eller byte av en trasig takpanna. Vi hjälper också till med tips på energibesparande åtgärder.

Sydnärkesotaren utför totalrengöring av ventilationssystem. Vi nyinstallerar anläggningar och utför besiktning (vi har riksbehörighet), funktionskontroller och injustering för optimal funktion. Du kan även få hjälp med radonmätningar.

OVK – Obligatorisk Ventilations Kontroll
Som fastighetsägare har du ett ansvar för att de av Boverket fastställda
 OVK-besiktningarna genomförs. Kommunen är tillsynsmyndighet.

Frister, OVK-besiktningar
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation: 3 år
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation: 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation: 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation: 6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation: Endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation

Ventilationsordlista
S-ventilation: självdrag
F-ventilation: fläktventilation där endast frånluftflödet är fläktstyrt
FT-ventilation: fläktventilation där både frånluft- och tilluftflödena är fläktstyrda
FTX- och FX-ventilation: FT- respektive F-ventilation med värmeåtervinning

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.sotaren.se

Kontor Sydnärke
Öppet vardagar 7.00–12.00. Ring för tidbokningar, ombokningar och fakturafrågor.
Besöksadress:
Åshammarsvägen 17, 694 96 Åsbro
Tel: 0582-500 90
Fax: 0582-500 92
E-post: kontoret@sotaren.se

 

Kontor Karlskoga Degerfors
Öppet vardagar 11.00–13.00.
Vi har tagit över Karlskoga-sotarens avtal fr.o.m. 1 januari 2015.
Besöksadress:
Hangarvägen 13, 691 35 KARLSKOGA
Tel: 0586-72 10 70
Fax: 0586-72 10 73
E-post: karlskoga@sotaren.se