Utbildningar

Nybörjarkurs - nycertifieringskurs - omcertifieringskurs

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Förbundet utbildar ventilationsrengörare i Sverige. 

 

Våra utbildningar

RSVR anordnar och utvecklar utbildningar inom ventilationsrengöring. Förbundet är den enda utbildningsanordnaren inom ventilationsrengöring i Sverige. Utbildningen syftar till att ventilationsrengöraren ska ha god färdighet för att självständigt kunna utföra alla typer av förekommande uppdrag samt att i övrigt uppfylla krav i certifieringsordningen som är nödvändiga för att erhålla riksbehörighet N eller K för ventilationsrengörare.

RIKSBEHÖRIG VENTILATIONSRENGÖRARE NIVÅ N

Utbildningen i steg 1 är grundbygget för att bli en duktig yrkesutövare. Utbildningen utförs under 4 dagar där teori och praktik blandas. Steg 1 är till för dig som har en viss ventilationsteknisk erfarenhet och vill lära dig mer och för dig som vill lära dig ett nytt yrke från grunden. Som riksbehörig ventilationsrengörare, nivå N, äger du behörighet att utföra uppdrag inom yrkesområdet rengöring, av system som har en låg eller ingen teknisk integrationsnivå med andra tekniska system, såsom system för uppvärmning, komfortkyla eller ventilation, så kallade enkla system. Som enkla system räknas bland annat system för självdrag och mekanisk frånluft.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha relevanta tekniskaförkunskaper. Exempel på teknisk bakgrund som uppfyller detta är:

 1. Examen från lägst 2-årigt gymnasium med teknisk program, t ex maskin-, vvs-, bygg-, eller installationstekniskt program eller,
 2. Annan likvärdig utbildning, t ex utbildningar för skorstensfejare, eller
 3. Praktisk erfarenhet i 5 år från rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler, eller
 4. Certifikat enligt tidigare certifieringsregler för ventilationsrengörare.

Du måste dessutom ha minst 1 års praktisk erfarenhet från ventilationssystem i drift och där ska det  ha ingått arbete med rengöring av S- eller F-system. Din minst ettåriga praktiska erfarenhet måste från ett av följande områden:

 1. Tillverkning av ventilationssystem,
 2. Montering av ventilationssystem,
 3. Annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem.

RIKSBEHÖRIG VENTILATIONSRENGÖRARE NIVÅ K

Som riksbehörig ventilationsrengörare, nivå K, äger du behörighet att utföra uppdrag inom yrkesområdet av alla typer av system för självdrag, mekanisk från och tilluft – med eller utan värmeåtervinning – luft-luftvärmepumpar och imkanaler från alla typer av kök.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha relevanta tekniska förkunskaper. Exempel på teknisk bakgrund som uppfyller detta är:

 1. Examen från lägst 2-årigt gymnasium med tekniskt program, t ex maskin-, vvs-, bygg-, eller installationstekniskt program, eller
 2. Annan likvärdig utbildning, t ex utbildningar för skorstensfejare, eller
 3. Praktisk erfarenhet i 5 år från rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler, eller
 4. Certifikat enligt tidigare certifieringsregler för ventilationsrengörare, eller
 5. Riksbehörighet N för ventilationsrengörare.

Du måste dessutom ha minst 5 års praktisk erfarenhet från ventilationssystem i drift och där ska det ha ingått arbete med rengöring av FT-, FTX-system och/eller imkanaler från storkök. Din minst femåriga praktiska erfarenhet måste vara inom ett av följande områden:

 1. Tillverkning av ventilationssystem
 2. Montering av ventilationsystem
 3. Annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem.

Utbildningen omfattar följande ämnesområden:

Rengöringsteknik 
Eftersom kanalsystem och komponenter skiljer sig åt i materialsammansättning och försmutsningsgrad, finns det inte en enskild rengöringsmetod som kan appliceras på alla system. Ofta krävs det att olika metoder kombineras och kombinationerna skiljer sig åt. Vi lär oss både praktiskt och teoretiskt att applicera rätt rengöringsmetod.

Ritningslära
För att kunna avgöra hur ett ventilationssystem ska rengöras, behöver du kunna läsa ritningar. ritningar är ett effektivt verktyg för att skaffa sig den överblick du behöver för att snabbt läsa av systemet, men moderna system är komplexa – det krävs mycket övning.

Styr och regler
Ett ventilationssystem är i bästa fall ett finstämt instrument som reglerar inomhusklimatet så att det  blir behagligt och sunt, men om balansen i systemet rubbas kan det få ödesdigra konskvenser. Vi ger dig rätt kunskap för att kunna reglera olika system på rätt sätt medan du utför arbeten i systemet.

Bakterielära
Vissa typer av försmutsning inuti ventilationssystem kan vara riskfyllda att hantera. För att avgöra på vilket sätt du ska förfara i en riskfylld situation, får du lära dig grundläggande bakterielära, hur virus och sjukdomar sprids och hur du skyddar dig.

Egenkontroll
Det är en självklarhet att dokumentera arbetet så att avrapporteringen till kunden skapar beställartryggheten som är så viktig för att beställaren ska känna sig nöjd med entreprenaden. All egenkontroll och dokumentering behöver utföras med noggrannhet, spårbarhet och självkritiskt.