Bli medlem i Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare

RSVR vill vara en stark opinionsbildare i syfte att skapa goda förutsättningar för sina medlemsföretag, och dess anställda, att verka inom ventilationsrengöringsbranschen. Genom aktiv marknadsföring mot slutkund ökar RSVR behovet av ventilationsrengöring. Det ska löna sig att vara medlem i RSVR. 

Varför vara medlem i RSVR?

Det finns många anledningar varför man ska vara medlem i RSVR. På ett övergripnande plan handlar det om att vara en del av en organisation som gör ventilationsrengörarens röst hörd.  Några andra viktiga anledningar till varför man bör var amedlem är:

  • Ta del av marknadsföringsinsatser mot slutkund.
  • Få tillgång till relevanta certifieringar och utbildningar.
  • Varje medlemsföretag har en egen sida på www.rsvr.nu.
  • Chans att påverka branschstandard
  • Lättare att rekrytera kompetent personal

Vill du veta mer?

Vill ni veta mer om vad ett medlemsskap skulle kunna innebära för ert företag? 
Ring eller mejla vår ordförande Pelle Höij. Han svarar gärna på era frågor och berättar varför man som företag bör vara medlem i RSVR

Pelle Höij
Tel: 070- 336 08 82
Epost: pelle@rsvr.nu

Varför vara medlem i RSVR?

Det finns många anledningar varför man ska vara medlem i RSVR. På ett övergripnande plan handlar det om att vara en del av en organisation som gör ventilationsrengörarens röst hörd.  Några andra viktiga anledningar till varför man bör var amedlem är:

  • Ta del av marknadsföringsinsatser mot slutkund.
  • Få tillgång till relevanta certifieringar och utbildningar.
  • Varje medlemsföretag har en egen sida på www.rsvr.nu.
  • Chans att påverka branschstandard
  • Lättare att rekrytera kompetent personal

Vill du veta mer?

Vill ni veta mer om vad ett medlemsskap skulle kunna innebära för ert företag? 
Ring eller mejla vår ordförande Pelle Höij. Han svarar gärna på era frågor och berättar varför man som företag bör vara medlem i RSVR

Pelle Höij
Tel: 070- 336 08 82
Epost: pelle@rsvr.nu