Din partner för en frisk inomhusmiljö

Hitta ventilationsrengörare

INBJUDAN ÅRSMÖTE 10/3-2020

Nedan finner ni bifogad fil för inbjudan till vårt årsmöte 10 mars 2020.

Varmt Välkomna!

Med vänlig hälsning


Styrelsen

Ladda ner inbjudan årsmöte 2020

Frisk luft genom rena kanaler


Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR, är en branschorganisation för i Sverige verkande företag som utför rengöring av ventilationssystem. Förbundet utbildar ventilationsrengörare.

Dålig ventilation är ett utbrett samhällsproblem. Damm, avgaser och föroreningar sprids med inomhusluften – som vi exponeras för i nio tiondelar av våra liv. Forskare pekar nu på att så mycket som femhundra dödsfall om året kan sättas i samband med vårt dåliga inomhusklimat. Det är ungefär lika många som förolyckas i trafiken varje år.

Hitta ventilationsrengörare

 

Våra ventilationsrengörare erbjuder

Villaägare

För säkerhet och en frisk inomhusmiljö rengör kontinuerligt ventilationen i ert hem.

Läs mer...

Fastighetsägare

Att hålla ventilationen i gott skick är viktigt både för de boendes säkerhet och hälsa.

Läs mer...

Bostadsrättsförening

RSVRs medlemsföretag erbjuder rengöring av ventilation för bostadsrättsföreningar.

Läs mer...

Restaurang

Fett är brandfarligt och om det tar eld så blir det höga temperaturer i din imkanal vilket kan leda till brand.

Läs mer...