Varför ventilationsrengöring?

För att upprätthålla en god inomhusmiljö som direkt påverkas av funktionen på våra ventilationssystem, som bortför….

  • fukt
  • lukt
  • ”gift” 

… från våra hus.

För att vi vistas cirka 90% av livet inomhus.

För att förebygga

  • fukt-, mögel-, lukt- och dragproblem
  • brand
  • radonproblem
  • sjukdomar och allergier.

För att i vissa fall spara energi.

För att få en godkänd OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll).