Om oss

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för våra medlemmar

Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare

Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, RSVR, har sedan starten 1994 varit en enande kraft för alla ventilationsrengöringsföretag i Sverige. Idag har RSVR över 70 medlemsföretag men målsättningen är att alla ventilationsrengöringsföretag i Sverige ska ansluta sig.

Pelle Höij är RSVRs ordförande sedan 2018 och utbildningsansvarig sedan 2016. Pelle har sotningen i blodet då hans pappa var sotarmästare. Själv började han som sotare 1981 och har drivit eget ventilationsföretag sedan 1994.

2016 startade RSVR utbildningar i ventilationsrengöring och sedan dess har över 200 personer utbildats på kursgården i Kristinehamn. I snitt genomförs årligen två grundkurser, fyra certifieringskurser samt en omcertifieringskurs.

Kontakta oss

Riksförbundets mål och syfte

- Organisera entreprenörer som utför rengöring av ventilationssystem.

- Verka för att alla medlemmar följer gällande regler och lagstiftningar.

- Höja lägstanivån bland ventilationsrengörare genom grundläggande utbildningsinsatser.

- Verka för certifiering av fler medlemmar för att höja spetskompetensen i branschen.

- Ge medlemmarna ett nätverk med möjlighet till erfarenhetsutbyten.

- Informera om branschens utveckling, ny teknik och ändringar i lagstiftningen.

- Vara en kraft att räkna med i politiska beslut som påverkar branschen.

- Stärka trovärdigheten gentemot kunderna och utveckla en hederskodex.

- Informera kunder och myndigheter om vikten av en gemensam kvalitetssäkring.

“Vi vill utveckla branschen som helhet och på så sätt påverka verksamheten i en gynnsam riktning.”

Pelle Höij, ordförande och utbildningsansvarig

Klicka på broshyren för att öppna i nytt fönster.