Varför medlem

Ventilationsrengörare

- ett framtidsyrke

Vi som arbetar i branschen vet att ventilationsrengörare är ett framtidsyrke men vi vill också att andra ska få upp ögonen för vårt viktiga arbete. Därför finns RSVR representerade på mässor och forum. Vi informerar också företag som arbetar med ventilation och sotning och dessutom bevakar och påverkar vi utformningen av framtidens ventilationssystem. RSVR är inte ett vinstdrivande företag utan alla inkomster omsätts i utbildning och marknadsföring. Tillsammans blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för alla ventilationsrengörare i Sverige.      

Bli medlem

Medlemsförmåner

  • Tillgång till kompetenshöjande utbildningar.
  • Information om de senaste branschnyheterna.
  • Inflytande över beslut som påverkar vår bransch.
  • Marknadsföring på mässor och utställningar genom trycksaker.
  • Rådgivning och stöd vid juridiska tvister.
  • Egen undersida på RSVRs hemsida.    
  • Länk till RSVR´s medlemsförteckning via annons i Brf-mappen.
  • Tillgång till mässmaterial inklusive broschyren ”Ren luft”.

Några ord från våra medlemmar

"RSVR är en gemensam röst"

Ventilationsteknikern Henrik Frandsen på Ventgruppen tycker att medlemmarna i RSVR står starka tillsammans.

“Certifieringen gör att statusen på yrket höjs”

För Mikael Alminger på Canmera fungerar RSVR både som en viktig utbildningsaktör och ett bollplank i besvärliga situationer.

Vårt samarbete gör skillnad

AMA VVS & Kyla

AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) VVS & Kyla är ett stöd vid affärsuppgörelser till exempel i samband med upphandlingar av ventilationssystem och -installationer. Under 2021 har RSVR, tillsammans med flera andra aktörer, varit remissinstans inför framtagandet av AMA VVS & Kyla 22. Framför allt var RSVR drivande i frågan att förbättra medlemmarnas framtida förutsättningar gällande åtkomst för underhåll av ventilationskanaler för en bättre arbetsmiljö.

Samrådsgruppen

Samrådsgruppen för inomhusklimat arbetar med att förbättra inomhusklimatet i Sveriges samtliga fastigheter. Vi är en rådgivande instans vid framtagandet av Möjligheternas byggregler som 2025 kommer ersätta Boverkets byggregler. Förrutom RSVR ingår även representanter från Plåt- och Ventföretagen, Boverket, Funkis, Svensk Ventilation, Arbetsmiljöverket, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, Astma- och Allergiförbundet, Installatörsföretagen, Folkhälsomyndigheten samt Naturvårdsverket.

Funkis och SSR

Funktionskontrollanterna i Sverige (Funkis) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) har sedan 2021 varsitt samarbetsavtal med RSVR för att identifiera potentiella samarbetsmöjligheter gällande ventilationstjänster. Tillsammans skapar vi en dialog om svensk inomhusmiljö. Inom ramen för våra samarbetsavtal kan vi erbjuda utbildningar för både Funkis och SSRs medlemmar.

Funkis

SSR

Rena kanaler

Rena kanaler är vår branschstandard som syftar till att skapa ett gemensamt språk för fastighetsägare, förvaltare, driftpersonal, besiktningsmän och rengörare för att objektivt kunna avgöra när en kanal behöver rengöras. Enligt RSVR avgör denna standard rengöringsbehovet av ventilationskanalerna och består av olika renhetsklasser med tillhörande fototolk. Rena kanaler ger oss ett gemensamt mätverktyg vilket också innebär att kunden kan se att arbetet har utförts på ett korrekt sätt.

Rena kanaler

Kiwa

Kiwa är ett av världens 20 största certifieringsföretag. I samband med certifieringsutbildningarna Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N (normal) och Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå K (kvalificerad) avlägger våra medlemmar ett certifieringsprov. Certifikatet visar att kursdeltagaren har rätt teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och lämplighet samt har klarat kunskapsprovet. Certifieringen via Kiwa är ett sätt för oss att garantera en hög kvalitet i alla våra utbildningar. 

Kiwa

“Vår bransch-övergripande samverkan ger oss en självklar plats i debatten.”

Pelle Höij, ordförande och utbildningsansvarig