Ventilationsteknikern Henrik Frandsen tycker att medlemmarna i RSVR står starka tillsammans.

"RSVR är en gemensam röst"

Ventilationsteknikern Henrik Frandsen på Ventgruppen tycker att medlemmarna i RSVR står starka tillsammans.

Ventilationsteknikern Henrik Frandsen på Ventgruppen har varit medlem i RSVR “så länge han kan minnas”. Han arbetar på Ventgruppen och menar att det har hänt mycket i branschen sedan 1989 när han började. Tidigare fick varje enskilt företag ansvara för att hålla sig uppdaterade kring nya lagar och regler och om det blev en tvist stod de själva mot myndigheter eller kunder. Idag känner Henrik att medlemmarna i RSVR står starka tillsammans. Han förklarar att riksförbundet är deras gemensamma röst i kontakten med myndigheterna och att alla får samma information om nya branschregler genom nyhetsbrev och utskick.

“Många röster blir starka tillsammans.”

Flera av Henriks medarbetare har också varit på RSVRs utbildningar och de har varit mycket nöjda med kurserna. Enligt Henrik lyckas kursledarna hålla en bra nivå trots att deltagarna många gånger både har olika erfarenhet och utbildning sedan tidigare.

Om Ventgruppen
Ventgruppen arbetar för alla fastighetsägares rätt till god hälsa, komfort och drifstekonomi genom att se till att de har bästa möjliga ventilation. Rätt inställda luftflöden, rena kanaler och underhållna filter ger en fastighet som andas rätt, drar mindre energi och minskar risken för fuktproblem. Med Ventgruppens serviceabonnemang får fastighetsägarna hjälp med regelbunden ventilationsrengöring, filterbyten, injustering, kanaltätning och OVK.

Läs mer om Ventgruppen här.

Vill du veta mer om RSVR och hur vi kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss så berättar vi mer.