Aktuella utbildningar

Grundkurs Ventilationsrengörare

5-18 oktober

Anmälan: Kommer inom kort.

För dig som har arbetat med ventilationsrengöring i mindre än 3,5 år och som inte har gått ett minst 2-årigt tekniskt gymnasium med fastighetsinriktning eller motsvarande. Enda inträdeskravet är en anställning hos något av våra medlemsföretag. Ingen erfarenhet krävs.

Läs mer om grundkursen.

Certifierad Ventilationsrengörare Nivå N & K

25-28 juni: Anmälan ute!

17-20 september

För dig som har arbetat med ventilationsrengöring i minst 3,5 år oavsett teoretisk bakgrund, eller har arbetat med rengöring i minst 1 år i kombination med ett minst 2-årigt tekniskt gymnasium med fastighetsinriktning eller motsvarande. 

Läs mer om nivå N.

Läs mer om nivå K.

Omcertifieringskurs Ventilationsrengörare Nivå K

På begäran

För dig som har varit certifierad ventilationsrengörare under de senaste 5 åren.

För Anders Ekman på Sotarbolaget i Jämtland innebar kursen i ventilationsrengöring både en kompetenshöjning och ett nätverkande. 

Trots att Tony Nylander som driver Norra Älvsborgs Sotaren har arbetat med ventilation sedan 1995 tyckte han att det var bra att få fräscha upp minnet på certifieringskursen.