För Anders Ekman på Sotarbolaget i Jämtland innebar kursen i ventilationsrengöring både en kompetenshöjning och ett nätverkande.

“Det känns bra att ligga i framkant”

För Anders Ekman på Sotarbolaget i Jämtland innebar kursen i ventilationsrengöring både en kompetenshöjning och ett nätverkande.

Skorstensfejarteknikern Anders Ekman är verksamhetschef för Sotarbolaget i Jämtland och han har gått RSVRs utbildning Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå K i Kristinehamn. Utbildningen ger ventilationsrengörare fördjupade kunskaper inom yrket och behörighet att arbeta med alla typer av system för självdrag och mekanisk från- och tilluft.

Anders tycker att kursledarna hade mycket goda kunskaper som de förmedlade på ett bra sätt till deltagarna. Han menar också att kvaliteten på innehållet höll en hög nivå som har gjort att han fått upp ögonen för nya tekniker och redskap. 

“Vi har alltid gjort på ett sätt men på utbildningen fick jag upp ögonen för nya tekniker och redskap.”
Anders Ekman, Sotarbolaget i Jämtland

På utbildningen gick både sotare, injusterare och ventilationsmontörer vilket enligt Anders innebar att de kunde nyttja varandras erfarenheter och lära av varandra. Dessutom menar han att deltagarna fick ett större nätverk som de kan ha nytta av även efter kursen. 

Som avslutning fick deltagarna genomföra ett teoretiskt certifieringsprov som Anders upplevde motsvarade innehållet och nivån på kursen. Idag tycker han att det känns bra att Sotarbolaget i Jämtland ligger i framkant vad gäller kompetens och fortbildning och att fler av företagets anställda säkerligen kommer att gå kursen. 

“Det känns bra att ligga i framkant.”
Anders Ekman, Sotarbolaget i Jämtland

Under hösten håller RSVR flera av sina populära kurser i ventilationsrengöring. Klicka på länken nedan om du vill veta mer om kurserna och anmäla dig.

Läs mer om RSVRs utbildningar här.

Kommande kurser under hösten
Certifierad Ventilationsrengörare Nivå N & K
Datum: 5 - 8 september 2023
Plats: Kristinehamn

Grundkurs Ventilationsrengörare
Datum: 10 - 13 oktober 2023
Plats: Kristinehamn

Certifierad Ventilationsrengörare Nivå N & K
Datum: 21 - 24 november 2023
Plats: Kristinehamn