Bli medlem

Bli medlem i Riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare

RSVR är en stark opinionsbildare och skapar goda förutsättningar för medlemsföretagen och dess anställda. Det lönar sig att vara medlem i RSVR. 

Vill du veta mer om vad ett medlemskap skulle kunna innebära för dig och ditt företag? Ring eller mejla mig. Jag svarar gärna på dina frågor och berättar varför ditt företag bör vara medlem i RSVR.

Vänligen
Pelle Höij
Ordförande
Tel: 070- 336 08 82
Epost: pelle@rsvr.nu