Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N

Krav på certifierade ventilationsrengörare

Allt fler fastighetsägare ställer krav på certifierade ventilationsrengörare i sina upphandlingar. För att RSVR´s medlemsföretag ska kunna möta detta ökade kvalitetskrav erbjuder vi som enda utbildningsanordnare inom ventilationsrengöring i Sverige både grundkurser, nycertifieringskurser och omcertifieringskurser. Därmed har vi en avgörande roll i arbetet med att höja kompetensen i landets ventilationsrengöringsföretag.

Utbildningarna syftar till att ge kursdeltagarna god färdighet i att självständigt utföra alla förekommande uppdrag inom branschen.

Riksbehörighet ventilationsrengörare

Nivå N

Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N är en certifieringsutbildning för dig som har en teknisk bakgrund eller erfarenhet från ventilationsbranschen och vill lära dig mer om yrket.

Nivå: Normal  

Kurslängd: Fyra dagar

Kursplats: Krongårdens Vandrarhem i Kristinehamn

Förkunskaper: Teknisk bakgrund från t.ex. gymnasiet eller annan erfarenhet

Om riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N

 

Nivå
Du som går Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N får fördjupade kunskaper inom yrket ventilationsrengörare. Efter genomförd certifiering har du behörighet att utföra rengöring av system med låg eller ingen teknisk integrationsnivå med andra tekniska system. Det kan till exempel vara system för uppvärmning, komfortkyla eller ventilation, så kallade enkla system. Till enkla system räknas bland annat system för självdrag och mekanisk frånluft.

Kurslängd
Utbildningen omfattar 40 timmar fördelade på fyra dagar där teori och praktik blandas.

Kursplats
Kursplatsen är Krongårdens Vandrarhem i Kristinehamn. Krongården är belägen i en kasern på f.d. regementet A9 med Kristinehamns skärgård som närmaste granne. På Krongården finns både boende, matsal och utbildningslokaler under ett och samma tak. Boendestandarden är mellan hotell och vandrarhem och så långt det är möjligt kan vi erbjuda enkelrum. Under kursen rör du dig fritt i anläggningen i samband med fältstudier och praktiska övningar. Till vår hjälp finns Krongårdens gästvänliga personal.

Förkunskaper
Kursen är till för dig som har en relevant teknisk utbildning eller erfarenhet. Det kan till exempel vara:
- Examen från lägst tvåårigt gymnasium med tekniskt program, t.ex. maskin-, VVS-, bygg-, eller installationstekniska program.
- Annan likvärdig utbildning, t.ex. skorstensfejare.
- Fem års praktisk erfarenhet från rengöring av ventilationskanaler, rökkanaler eller imkanaler.
- Certifierad enligt tidigare regler för ventilationsrengörare. 

Utöver detta krävs två års praktisk erfarenhet från ventilationssystem i drift där arbete med rengöring av S- eller F-system har ingått, samt något av följande verksamhetsområden:
- tillverkning av ventilationssystem
- montering av ventilationssystem
- annan verksamhet som är knuten till arbeten med ventilationssystem.                                                                                      

Instruktörer
Instruktörerna Pelle Höij och Ulf Brodin har arbetat med ventilationsrengöring sedan 1981. De driver ett rengöringsföretag tillsammans sedan 1994 och är numera verksamma över hela Sverige. Både Pelle och Ulf är vana utbildare, både inom yrkes- och idrottssammanhang, och tycker att det är viktigt att vara en del av att höja kompetensen i ventilationsbranschen.

Certifiering
Som avslutning på kursen erbjuds du att avlägga ett certifieringsprov. För att få ut din certifiering ska du skicka in ett intyg på godkänt prov samt handlingar i enlighet med Kiwas kravspecifikation till Kiwa. Har du behov av anpassningar vid provtillfället som muntligt prov eller längre provtid på grund av dokumenterad dyslexi ber vi dig att kontakta kursledaren i samband med anmälan till kursen.