Om Nivå N och K

Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N innefattar följande moment:

 • Grundläggande Ventilationskunskap
 • Terminologi – ”Ventilationsspråket”
 • Yrkes- och rengöringskunskap
 • Ventilationsrengöringens 7 olika faser och ”nycklar”
 • Våta och torra rengöringsmetoder
 • Beläggningsmekanismer
 • Rengöringsteknik och utrustning
 • Flödesmätning och flödesberäkningar
 • Montage av rensluckor och dess regelverk
 • Arbetsplanering, slutrapport och egenkontroll
 • Arbetsmiljö, bland annat bakteriologi
 • Rengörarens personliga uppträdande
 • Rena Kanaler - RSVR´s branschstandard

 

Obs! Kursinnehållet är detsamma i Riksbehörighet ventilationsrengörare nivå N och K men certifieringen ger olika behörighet.