För Mikael Alminger på Canmera fungerar RSVR både som en viktig utbildningsaktör och ett bollplank i besvärliga situationer.

“Certifieringen gör att statusen på yrket höjs”

För Mikael Alminger på Canmera fungerar RSVR både som en viktig utbildningsaktör och ett bollplank i besvärliga situationer.

När Mikael Alminger var med och startade upp Göteborgsföretaget Canmera 1996 låg fokus på teknisk fastighetsdrift. Med åren har företaget utvecklats och idag arbetar de med både VVS, ventilation, styr- och reglerteknik samt energioptimering. Enligt Mikael hänger allt ihop och förklarar att det till syvende och sist handlar om hur fastighetsägare kan få ett bra inomhusklimat. 

På Canmera arbetar två medarbetare med ventilationsrengöring, båda är utbildade och certifierade via RSVR. Mikael, som själv gick utbildningen för många år sedan, tycker att certifieringen gör att statusen på yrket höjs och att det ger företaget en helt annan professionalitet. Dessutom kräver många kommuner och stora fastighetsbolag i upphandlingar att ventilationsrengöraren ska vara certifierad, förklarar han. 

“Certifieringen gör att statusen på yrket höjs avsevärt.” 
Mikael Alminger, Canmera

Förutom utbildningarna tycker Mikael att han även har haft stor hjälp av RSVR när det uppstår frågor eller problem med en beställare. Framför allt gäller det ventilationsrengörarnas arbetsmiljö, vilka kanaler som är rensbara och inte och vilka krav de kan ställa på beställaren. För Mikael känns det också bra att RSVR arbetar för att förbättra reglerna kring hur nya ventilationssystem ska byggas för att kunna trygga ventilationsrengörarnas arbetsmiljö så att liknande situationer inte behöver uppstå i framtiden. 

“Det är bra att ha något att bolla med om det uppstår frågor eller problem.”
Mikael Alminger, Canmera  

Om Canmera
Canmera grundades 1996 och arbetar med allt inom fastighetsteknisk drift och underhåll som VVS, ventilation, styr- och reglerteknik samt energioptimering i Göteborg. De arbetar både med stora och små fastighetsägare och -förvaltare samt bostadsrättsföreningar och byggföretag. Genom ramavtal eller enskilda insatser hjälper de fastighetsägare med allt som rör deras inomhusklimat. 

Läs mer om Canmera här.

Vill du veta mer om RSVR och hur vi kan hjälpa ditt företag?

Kontakta oss så berättar vi mer.