Hur ofta ventilationsrengöring?

Rekommenderade rengöringsintervaller

Frånluftskanaler – mekanisk frånluft

1-6 år

Självdragskanaler  

3-6 år

Tilluftskanaler – mekanisk tilluft  

6-12 år

Uteluftskanaler/uteluftsdon/springventiler 

3-6 år

 

Frånluftskanaler evakuerar i regel luft från de utrymmen som alstrar mest fukt och fett som sedan binder dammet och ofiltrerat går in i kanalsystemen.

Självdragskanaler har i regel lägre lufthastigheter och flöden vilket innebär mindre försmutsning än i frånluftskanaler.

Tilluftskanaler behöver i regel inte rengöras på grund av flödeshämmande smuts då luften filtreras innan den kommer in i kanalsystemen, utan snarare för att förebygga sjukdom, allergier, och spridning av föroreningar i byggnaden.

Uteluftsdon tappar helt och hållet sin funktion när de blir allt för försmutsade på utsidan av exempelvis löv, insekter och/eller vägdamm från trafikerade vägar.

Faktorer som påverkar rengöringsintervallerna

 • Personbelastning
 • Nyttjandegrad (tid) av betjänat utrymme 
 • Verksamhet i betjänad lokal
 • Luftfuktighet
 • Lufthastighet i kanal
 • Kanaldimensioner (ju klenare kanal desto större behov av rengöring)
 • Tryckfall över don på grund av injusteringsläge
 • Underhållsnivå
 • Filterklass (tilluft)
 • Systemets ålder
 • Kanalmaterial (sträv yta ger större friktion)
 • Byggnadens placering (tilluft och uteluft)