Vid en miljöinspektion upptäcktes att många fastigheter i Stockholms förorter har bristfällig ventilation.

Stora brister i ventilationen i Stockholms förorter

Vid en miljöinspektion upptäcktes att många fastigheter i Stockholms förorter har bristfällig ventilation.

När Miljöförvaltningen i Stockholms stad kontrollerade ventilationen hos ett antal fastighetsägare visade det sig att 66 av 68 kontrollerade hyresfastigheter i bland annat Hässelby, Vällingby och Järva hade brister, framför allt med ventilationssystemen. Miljöinspektionen riktade särskilt in sig på socioekonomiskt utsatta områden där invånarna sällan rapporterar problem med inomhusmiljön till miljöförvaltningen.

Om ventilationskanalerna i fastigheten är förorenade påverkas ventilationssystemets effektivitet negativt, vilket i sin tur minskar luftomsättningen i bostäderna. Luftomsättningen beskriver mängden inomhusluft som ersätts med frisk uteluft över en viss tid, och anges i termer av rumsvolym per timme (rv/t). Folkhälsomyndigheten rekommenderar att luftomsättningen i bostäder inte ska vara lägre än 0,5 rv/h.

Vid otillräcklig luftomsättning försvinner inte föroreningar som fukt, dammpartiklar, kvalster och emissioner, vilket både är en risk för människors hälsa och för fastigheten. Vanliga symtom kopplat till dålig ventilation är huvudvärk, trötthet, irritation i hals och ögon samt astma och barn är ofta mer mottagliga än vuxna. 

Risken för fukt- och mögelskador i fastigheten ökar också om inte fukt ventileras bort. Låga luftflöden kan även leda till för höga temperaturer inomhus vilket i sin tur kan orsaka ökad emission från olika byggnads- och inredningsmaterial.

Efter genomförd inspektion har Miljönämnden fattat beslut om att ålägga fastighetsägarna att genomföra ytterligare utredningar i bostäderna. 

Fakta: Krav på hyresvärden

  • Hyresvärden ska göra en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.
  • Brister ska åtgärdas snarast och en kopia av ett godkänt protokoll ska skickas till kommunens byggnadsnämnd.
  • Kommunen kan ge föreläggande med vite om inte värden visar upp en godkänd ventilation i tid.

Vill du veta mer om vikten av en fungerande ventilation? Kontakta oss så berättar vi mer. 

Källa: Miljöförvaltningen i Stockholms stad