Boverkets guide konstaterar att det både går att minska energianvändningen och förbättra inomhusmiljön genom regelbunden städning av ventilationen.

Boverkets guide för ventilationsrengöring

Boverkets guide konstaterar att det både går att minska energianvändningen och förbättra inomhusmiljön genom regelbunden rengöring av ventilationen.

Ventilationssystemets huvuduppgift är att tillföra frisk luft och transportera bort förorenad och fuktig luft. En fungerande ventilation med rena ventilationskanaler skyddar fastigheten mot fuktskador, skapar en bra inomhusmiljö och minskar energianvändningen. Rengöring av ventilationen kan göras under alla tider på året men ett tips är att göra det regelbundet varje höst efter pollensäsongen och när det har samlats synlig smuts. 

Ett väl rengjort ventilationssystem:
- optimerar fläktens prestanda, vilket minskar energianvändningen då systemet inte behöver arbeta lika hårt för att upprätthålla önskad luftmängd,

- säkerställer ett konstant luftflöde, vilket förbättrar luftkvaliteten och förebygger att luftflödet minskar över tid,

- förhindrar tryckskillnader i fastigheten, vilket säkerställer korrekta luftflöden.

- förhindrar att smuts sprids till andra delar av systemet, såsom värmeväxlare, vilket kan förbättra effektiviteten i värmeåtervinningen,

- bidrar till lägre partikelhalter inomhus, vilket ger en renare och hälsosammare inomhusmiljö,

- förhindrar mikrobiell tillväxt och bidrar därmed till att bibehålla hög kvalitet på tilluften, vilket är avgörande för inomhusmiljön,

- minskar risken för brand i köket genom att regelbundet eliminera fettavlagringar.

Så går det till att rengöra ventilationen
Börja med att skydda inredning och ytor runt rensluckorna eftersom ventilationsrengöring lätt smutsar ner. Byt sedan filter enligt leverantörens rekommendation, även om filtren ser rena ut. Kontrollera också vilken energiklass filtren har då en större filteryta minskar mängden energi som krävs för att trycka igenom luften.

Undersök vilka don och kanaler som behöver rengöras och kontrollera även om värmeväxlaren behöver städas. Ibland kan du behöva komplettera med en ny renslucka för att komma åt att städa ordentligt. 

Om du känner dig osäker på hur du ska rengöra ventilationssystemet kan du istället kontakta någon av våra certifierade ventilationsrengörare i ditt område

Källa:
Boverket (2023). Underhåll ventilation och se över styrningen. https://www.boverket.se/sv/energiguiden/energirenovera-smahus/5.valja_atgarder/ventilation/ Hämtad 2024-04-29.