Är du ännu inte medlem i RSVR? Här kommer fem skäl till varför det lönar sig att bli det, redan idag.

5 skäl att bli medlem i RSVR

Är du ännu inte medlem i RSVR? Här kommer fem skäl till varför det lönar sig att bli det, redan idag.

1. En stark opinionsbildare
RSVR är en stark opinionsbildare och skapar goda förutsättningar för medlemsföretagen och dess anställda. Tillsammans med flera andra aktörer har RSVR varit remissinstans inför arbetet med AMA VVS & Kyla 22. Framför allt var RSVR drivande i frågan att förbättra medlemmarnas framtida förutsättningar gällande åtkomst för underhåll av ventilationskanaler för en bättre arbetsmiljö. Vi är en också rådgivande instans vid framtagandet av Möjligheternas byggregler som 2025 kommer att ersätta Boverkets byggregler. Detta för att förbättra inomhusklimatet i Sveriges samtliga fastigheter. 

2. Tillgång till kompetenshöjande utbildningar
2016 startade RSVR utbildningar i ventilationsrengöring och sedan dess har över 200 personer utbildats på kursgården i Kristinehamn. I snitt genomförs årligen två grundkurser, fyra certifieringskurser samt en omcertifieringskurs. Certifikatet visar att kursdeltagarna har rätt teknisk utbildning, praktisk erfarenhet och lämplighet samt har klarat kunskapsprovet. Certifieringen sker via Kiwa och är ett sätt för oss att garantera hög kvalitet i alla våra utbildningar. 

3. Marknadsföring
Som medlem i RSVR får företaget marknadsföring på mässor och utställningar genom trycksaker och även tillgång till mässmaterial inklusive broschyren ”Ren luft”. Dessutom får alla medlemsföretag en egen undersida på RSVRs hemsida samt en länk till RSVR´s medlemsförteckning via annons i Brf-mappen.

4. Kunskapsutbyte och nätverkande
Medlemmarna i RSVR kommer från flera olika yrkesgrupper som till exempel sotare, injusterare och ventilationsmontörer vilket innebär att de kan nyttja varandras erfarenheter och lära av varandra. Många menar att de lär sig mycket av att höra hur andra arbetar och diskutera arbetet ur olika perspektiv. Medlemmarna får också ett större nätverk som de kan ha nytta av i sin verksamhet. 

5. Rådgivning och stöd
Förutom information om de senaste branschnyheterna genom nyhetsbrev och utskick kan enskilda medlemmar också få rådgivning och stöd vid juridiska tvister. Tidigare fick varje enskilt företag ansvara för att hålla sig uppdaterade kring nya lagar och regler och om det blev en tvist stod de själva mot myndigheter eller kunder. Idag står medlemmarna starka tillsammans och RSVR är deras gemensamma röst i kontakten med myndigheterna. 

Visst vill du också bli medlem?

Kontakta RSVR så berättar vi mer.