Caverion ventilation

 

Ventilation och luftbehandling

Vårt erbjudande inom ventilation och luftbehandling omfattar både komfortventilation och specifika lösningar för industrin. Ventilation, luftkonditionering och ventilationssystem används för luftväxling med utsidan och för luftcirkulation inom byggnaden.

Ventilationssystem och OVK

Tekniken omfattar allt från ventilationssystem, luftkonditionering och kanaler till kvalificerade lösningar för renrum (clean room) och industriventilation.Luftkonditionering innebär vanligtvis lösningar för att förändra temperatur och luftfuktighet och skapa ett mer behagligt inomhusklimat. Tekniken omfattar till exempel kylaggregat, värmepumpar, värmeväxlare och värmeåtervinningssystem.

Effektiv luftbehandling

Effektiv luftbehandling och ett bra inomhusklimat utgör tillsammans med värme- och sanitetsteknik (VVS) grundstommen för moderna fastighetstekniska tjänster. Vår bredd av kompetens och våra referenser inom detta område är därför mycket omfattande.

Från planering till ventilationskontroll - ett omfattande erbjudande 

Våra tjänsteerbjudanden inleds alltid med en grundläggande planering. Med möjlighet att simulera lösningar och produkter i vårt moderna forsknings- och utvecklingscenter i Tyskland, kan vi testa och demonstrera lösningar för fastighetsägare och brukare innan installationen påbörjas. 

Detta resulterar i att vi kan säkerställa en optimal utformning av de tekniska systemen.

Vi har installerat ventilations- och luftbehandlingssystem i alla typer av byggnader

  • kontorsbyggnader
  • hotell
  • köpcenter
  • flygplatser
  • evenemangs- och mässhallar 
  • idrottsplatser
  • sjukhus
  • clean room

Därtill en mängd olika industriella miljöer och produktionsanläggningar. Dessutom levererar och installerar vi värmeåtervinningssystem och kemiska luftrengöringssystem.

Caverion har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta enligt gällande myndighetskrav och på ett professionellt sätt.

Dygnet-runt-service är tillgängligt. Via fjärrövervakning från Caverion kontrollrum tillhandahåller vi övervakning och styrning av fastighetstekniska system på ett mer energieffektivt sätt.

Kontrollrummet drivs av kvalificerad personal som både kan övervaka funktionerna hos de fastighetstekniska systemen och testa och justera fel på distans. Kontrollrummet har ett nära samarbete med kundtjänsts personal som registrerar alla anmälningar från våra kunder.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

https://www.caverion.se

Tfn 08-705 32 00
E-mail: info.se@caverion.com

Besök:

Lindhagensgatan 126
112 51 Stockholm