G K i korthet

Vi är nordens ledande totaltekniska entreprenör och servicepartner. Gunnar Karlsens huvudmarknader är Norge, Sverige och Danmark. Koncernen har cirka 3000 medarbetare. Moderbolaget, GK Gruppen AS, har sitt huvudkontor i Oslo.
 

  • Koncernchef - Kim R. Lisø (GK Gruppen AS)
  • VD - Göran Krawe  (Gunnar Karlsen Sverige AB)
  • Medarbetare - drygt 3500  varav knappt 900 i Sverige
  • Nettoomsättning uppgick till 6 miljarder varav 1 miljard i Sverige 2018
  • Etablerades 1964 och ägs idag till 100 % av familjen Karlsen
  • Vad gör vi Totalteknisk entreprenör och servicepartner. Vi erbjuder tekniska installationer och rådgivning, projekterar, installerar, samt svarar för drift och underhåll
  • Affärsområden  Nya byggnader och befintliga byggnader 
  • Specialområden ∙Ventilation ∙Byggnadsautomation ∙Kyla ∙Rör ∙Elektronik ∙Energirådgivning
  • Huvudkontor  Huvudkontor och koncernledning finns i Oslo. I Sverige är huvudkontoret placerat i Stockholm

Hitta ventilationsrengörare

Fläktman