Våra tjänster

 
Vi arbetar med problemlösningar som utmynnar i egna förslag på konstruktion. Vi arbetar också med konventionella total- och generalentreprenader mot Bygg- och Fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar.
 

Installation / Konstruktion
Vi tillhandahåller energieffektiva luftbehandlingssytem och kundanpassade system. Utför projektering, installation och service med hög kvalité och miljötänk.

OVK
Vi utför OVK-besiktning av alla typer av ventilationssystem, efter utförd OVK lämnar vi även de åtgärdsförslag samt förslag på energioptimering.

Styr- och övervakning
Vi tillhandahåller energieffektiva system och kund anpassade lösningar. Utför projektering, installation och service med hög kvalitet inom styr- och övervakning.

Service / Luftinjustering
Vi utför service av alla typer av ventilations anläggningar. 
För att förebygga driftstörningar och energieffektivisera anläggningen erbjuder vi även kontraktservice.

Undersökningar och utredningar
Vi utför undersökningar och utredningar av alla ventilationsproblem. Lösningar och förslag på åtgärder tas fram och presenteras i en rapport.

Rengöring
Vi utför rengöring av alla typer av ventilationssystem där vi levererar tydliga protokoll och rapporter med bilder på utfört arbete.

Hitta ventilationsrengörare