Kramfors sotning och ventilation 

Vi utför sotning och brandskyddskontroller i eldstäder och i fasta förbränningsanordningar med tillhörande rök- och imkanaler som ett led i samhällets brandskydd. Utöver den traditionella sotningsverksamheten utför vi närliggande tjänster som, rensning av kajbon, energideklarationer, ventilationsrensning, filterservice och montering av ventilation.

Kontakta oss för ventilationsrengöring

Telefon: 0612 - 321 55
Email: kramfors@skorstensfejarn.se

Hitta ventilationsrengörare

Kramfors sotning och vetilation