För ett tryggare och hälsosammare boende

 

Ventilation

Installation

Vi utför installation och byte av bostadsventilation i villor och lägenheter vid ny- och ombyggnation, renovering eller som åtgärd mot radon.

OVK-Besiktning

Obligatorisk ventilationskontroll regleras i Förordning (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Kontrollen sker när anläggningen är ny samt återkommande vart 3:e eller 6:e år beroende på typ av ventilationssystem. Den omfattar alla offentliga byggnader, lokaler förutom industri samt lägenheter förutom de placerade i parhus.

Vi innehar riksbehörighet för sakkunnig funktionskontrollant behörighet K och åtar oss kontroll av alla typer av system.

Rensning

God inomhusmiljö är förknippad med bra ventilation som ser till att ventilera bort förorenande ämnen och fukt. Ventilationen kan lätt underhållas genom byte av filter samt rengöring av smutsiga ventilationsdon men vid rengöring av hela ventilationssystemet krävs särskild kompetens och utrustning.

Vi är anslutna till Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare RSVR och har certifierad personal för åstadkommande av rätt utförd och dokumenterad rengöring.

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Injustering

Oavsett om ventilationssystemet är nytt eller har använts en tid är det avgörande för funktionen, driftsekonomin samt erhållen inomhusmiljö att ventilationen är korrekt injusterad. Vi utför injustering på såväl stora som små system.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.ls-ab.se

 

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Lindesbergs Sotningsdistrikt AB
Norevägen 4
711 32 LINDESBERG

Telefon: 0581-134 60
E-Mail: info@ls-ab.se