Ventilation och rengöring

 

Frivillig kontroll i småhus

Det finns inget krav på funktionskontroll av ventilationssystem (ovk) i en- och tvåbostadshus. Men det kan vara bra för fastighetsägaren att få reda på statusen på husets ventilationssystem.

Jag kan utföra en snabb besiktning där luftflödena mäts, försmutsningen undersöks, om detaljer är hela och fungerar o s v.

Rengöring av ventilationssystem

Rengöring av ventilationssystem utföres med möjlighet till ROT-avdrag.

Ludvikasotarn AB är medlem av riksförbundet Sveriges ventilationsrengörare, RSVR.

Efter rengöring kan Du få ventilationssystemet injusterat med rätt luftflöden.

Information om ventilation

Självdragsventilation (S)

Ventilation där man utnyttjar den naturliga stigkraften i en vertikal kanal, alltså utan hjälpmedel. Vanligen förekommer detta i murade skorstenar. För att detta ska fungera bra behöver det installeras friskluftsintag, normalt i ytterväggar, fönsterkarmar. Sedan är det viktigt att frånluftsöppningarna inte är blockerad, t ex med en spisfläkt m m, ”draget” måste få verka fritt.

S-ventilation är mycket vanligt i bostäder och fungerar dåligt. Ventilationsrensning behövs knappast, om inte kanalen är blockerad av något nedrasat, det är oftast inte smutsigt i självdragskanaler av den enkla anledningen att ventilationen inte fungerar.

Frånluftsventilation (F)

Ventilation där man använder installerade fläktar som skapar undertryck och därmed ventilation. Fläkten, ofta centralfläkten, sitter vanligen på taket eller i vinden och transporterar luften genom ett kanalsystem från olika rum eller många lägenheter. Tilluften tas genom friskluftsintag i ytterväggen. Det är nödvändigt att det verkligen finns friskluftsintag för att det ska bli någon ventilation.

F-ventilation är också väldigt vanligt, i villor och flerbostadshus byggda efter 1960. Ventilationen fungerar bra men p g a att friskluften tas in direkt från kylan i bostaden är det vanligt att de friskluftsintag som finns blir stängda, då fungerar det inte. Eftersom mycket luft passerar kanaler och kontrolldon så blir det mycket smuts. Systemet behöver rengöras ex vart femte år, donen varje år.

Frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX)

Samma som F-ventilation men med återvinning av värme ur frånluften. Kommer mer och mer de sista åren framför allt i nybyggda hus.

Tilluften tas genom ytterväggarna i friskluftsintag utan uppvärmning, vilket jag anser vara tveksamt. Vid kall temperatur förses huset med kall tilluft.

Från- & tilluftsventilation (FT)

Ventilation där både frånluften och tilluften är reglerad med fläktar. I detta system har även tilluften ett kanalsystem och egna don utplacerade i olika rum där man vill ha friskluft. Tilluften är temperarad så att det blir bekvämt.

Frånluftskanalerna behöver rensas som vanligt men även tilluftskanaler måste ses till någon gång. Uteluftsintag, filter och värmebatteri behöver kontinuerlig service.

Från- & tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

Samma som FT (ovan) men i detta fall återvinns värme ur frånluften. Tilluften är i detta fall tempererad. Detta system är det enda som ger verklig komfort.

Uteluftsintag, filter och aggregat behöver kontinuerlig service.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.ludvikasotarn.se

jens.lindblom@ludvikasotarn.se

072-539 58 88

Adress: Ludvikasotarn AB, Biskopsvägen 32, 771 51  LUDVIKA.