SIMAB

Ventilationsrensning och OVK - En smart kombo.

De flesta fastighetsägare väljer att även rensa sin ventilation i samband med besiktningen av ventilationen, OVK.
Fördelarna är flera. 

  • SIMAB:s tekniker utför båda arbetena vid samma tillfälle och boende störs så lite som möjligt. 
  • Lägre kostnad då arbetena kan samordnas

Om OVK och rensning
Efter några år är ett fungerande ventilationssystem nedsmutsat med fett och damm. Ventilationen och boendemiljön blir gradvis sämre.
Vid en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs en besiktning av hela ventilationssystemet i fastigheten så att det uppfyller sin ursprungliga funktion. Luftflödena mäts, dokumenteras och protokolleras. Stadsbyggnadskontoret är myndighetsansvarig och kontrollerar så att OVK utförs i hela kommunen.

Intervall OVK

  • 3 år: Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation.
  • 6 år: Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation.

Hitta ventilationsrengörare

Simab

 

Kontakta oss

http://simab.se/

SIMAB Ventilation
Växel: 040-49 00 03, 042-12 20 25, 0410-44 280, 0430-68 63 80
E-post: info@simab.se
Sotarhuset,  
Vevaxelgatan 28 
212 41 Malmö