Ventilationsrengöring - Malung - Sälen - Idre

Många äldre hus har tätats för att man vill hushålla med energin och hus byggda på senare tid är i regel mycket täta. En vanlig följd av detta är dålig ventilering.

Många barn lider idag av astma och av allergier, vuxna och barn klagar allt oftare över symtom som trötthet, huvudvärk och problem med luftrören. Detta är symtom som kan antas vara relaterade till den dåliga ventilationen. Oavsett vilken typ av hus du bor i är det viktigt att ditt ventilationssystem regelbundet ses över.

Enligt ”lagen om skydd mot olyckor” (SFS2003:778) är det du som fastighetsägare som är ansvarig över att ventilationskanalen från köket blir rengjord.

Vi kan erbjuda dig:

• Rengöring av ventilationskanalen från köket.

• Ventilationsrengöring av hela systemet i din fastighet.

Passa på att göra ditt inomhusklimat bättre!

Hitta ventilationsrengörare

Simab

Kontakta oss

http://www.fjallsotarna.se

Malung-Sälen Sotning & Ventilation AB

Adress:  Västra Tandö 55, 780 64 Lima
Telefon: 0280-122 77
E-post: info@fjallsotarna.se