Nordic Eco Systems - Ventilation

Nordic har egen produktion av bl a. vajrar och borstar som används vid t.ex. ventilationsrengöring och sotning. Vi producerar även FB430, en dammfälla som fungerar som lufttransportör och luftrenare t.ex. på byggarbetsplatser och vid rensning av ventilationssystem.

Dammfälla

FilterBox 430 är den kompletta luftrenaren/lufttransportören som är flödesreglerbar från 0-1300 liter/sekund. Flödet i förhållande till maskinens storlek är exceptionellt. Låg vikt samt möjligheten till delbarhet leder till att FilterBox 430 blir mycket enkel att transportera och hantera. Byggd av ett mycket tåligt material som klarar tuffa miljöer.

Köp här »

Borstar och vajrar

Nordic har egen produktion av bl a. vajrar och borstar som används vid t.ex. ventilationsrengöring och sotning. Vi producerar även FB430, en dammfälla som fungerar som lufttransportör och luftrenare t.ex. på byggarbetsplatser och vid rensning av ventilationssystem.

Köp här »

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

https://www.ncls.se

AB Nordic Eco Systems
Stationsvägen 26
SE-184 50 Åkersberga
Tel: +46 8 540 222 80
Fax +46 8 540 222 81
info@ncls.se