Ventilation Malmö Omnino

Är du i behov av rengöring och rensning av din ventilation? Beroende på din anläggning anpassar Omnino rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi rensar alla typer av ventilationsanläggningar hos bostadsrättsföreningar, allmännyttan, företag och offentlig miljö. Vi arbetar i anläggningar som är både små och stora, enkla och komplexa.
 
Obligatorisk ventilationskontroll

För att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar skall en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet i de flesta byggnader enligt Boverket. OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).
Stor betydelse för hur vi mår
Luften kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till illamående, huvudvärk och i värsta fall orsaka allvarliga luftvägssjukdomar, astma och allergier. Effektiv ventilation håller syrenivån i bostaden på en bra nivå och tar bort skadliga ångor och lukter. Tilluft filtreras alltid genom högkvalitativa filter, vilket skapar en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://omnino.se

Omnino AB | Ågatan 4 | 212 25 Malmö
Telefon: 040-29 23 95 | Fax: 040-29 23 90 | E-post: info@omnino.se | Org.nr: 559071-2211