Ventilation i Örebro

 

 

Välkommen till PJ:s Eld & Vent AB i Örebro

Vi hjälper Er gärna med:

 • Radonutredningar/-mätningar, radonåtgärder
 • Sprängbesiktningar vid vibrations- och sprängningsarbeten
 • Besiktning vid köp/försäljning av fastigheter
 • Röktrycksprovningar av rök- och ventilationskanaler
 • Inspektion/dokumentation med videokamera av rök- och ventilationskanaler
 • Borttagning av gamla insatsrör
 • Installation av kondensförebyggande åtgärder
 • Rensning/funktionskontroll av ventilationsystem
 • Ombyggnad av ventilationssystem
 • Injustering för rätt luftväxling
 • Byte av luftfilter
 • Serviceavtal för ventilationssystem
 • Ritningskonsultation
 • Bortrensning av kajbon och förtäppningar i kanaler
 • Installation av kajskydd mm.
 • Försäljning, leverans och montering av takskydd mm.

 

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.pjseld-vent.se

Besöksadress
Beckasingatan 24 

PJ:s Eld & Vent AB
Beckasingatan 24
703 48 Örebro

Telefon: 070-2219302
Fax: 019-240940
Mobil: 070-2219302

E-post: peter@pjseld-vent.se