Sala Sotningsdistrikt Ventilation

 

Från sotning och ventilationsrensning
till avancerade temperaturberäkningar

Sala Sotningsdistrikt AB är en firma med både kunskap och kompetens. Vi har lång erfarenhet av sotning, brandskyddskontroll, skorstensbesiktning och ventilationsrensning. Vi arbetar runt om i Sala och Heby kommuner för både företag och privatpersoner.

Att kolla upp, underhålla och rengöra skorsten och eldstäder i ett hus är väldigt viktigt. Därför bör man regelbundet kontakta en sotare för sotning och för att få en kontroll av att allt fungerar som det ska. Dessutom kan det vid en ombyggnad eller renovering vara bra att få in sotaren på ett tidigt stadium i arbetet.

I både Sala och Heby kommuner har vi  avtal med kommunerna om den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen. Vi  utför även ventilationsrengöring och besiktning av eldstäder och skorstenar.

Magnus Nicklasson, skorstensfejarmästare i företaget, är ledamot i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbunds (SSR), tekniska råd och har varit med och tagit fram SSR Godkänd Besiktning branschstandard som numera används när det gäller eldstadsbesiktningar. Vi är dessutom medlemmar i RSVR, Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare och är också certifierade för Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för alla förekommande ventilationssystem.

Företaget månar om säkerheten för sotarna och vill inte se att de tar onödiga risker.– Man ska inte klättra högt upp om man inte behöver. Vi har utvecklat nya metoder för sotning där man skulle kunna göra minst lika bra jobb, oftast utan att behöva klättra upp på skorstenarna. Det skulle få ner riskerna betydligt för mina anställda, säger Magnus.

Sotningsverksamheten är fortfarande ganska hårt reglerad, så tyvärr kan vi i dagsläget av ekonomiska skäl inte arbeta fullt ut på dettas ätt. Våra kunder är dock välkomna att kontakta oss om de vill att vi arbetar med den modernaste sotningstekniken hos just dem.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

https://www.salasot.se

Sala Sotningsdistrikt AB

Fridhemsgatan 9 A, 733 39 Sala 

Telefon: 0224-151 15

Telefonväxeln har normalt öppet enligt följande:
07.00-.12.00 och  13-00-16.00 vardagar

Epost: info@salasot.se