Skorstensfolket - Stockholm

RELINING OCH TÄTNING AV VENTILATION MED FITFIRE® VENT

Vi på SkorstensFolket tätar och relinar kostnadseffektivt era ventilationskanaler och imkanaler med infodringsmaterialen FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 som är speciellt framtagna volymprodukter för tätning och relining av ventilationskanaler och imkanaler åt bostadsrättsföreningar, allmännyttan och kommersiella fastighetsägare.

TÄTA VENTILATIONSKANALER SKAPAR BRA BOENDEMILJÖ OCH MINSKADE KOSTNADER FÖR UPPVÄRMNING

Relining av ventilationskanaler bidrar till energieffektivisering och förbättrat inomhusklimat med godkänd OVK. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att utföra relining. Många investerar i värmeåtergivningssystem men glömmer de stora energiförlusterna i otäta kanalsystem. Tätning av ventilationskanaler är en klok ekonomisk investering som ger ökad livskvalitet för de boende och en mer energismart fastighet. WSP har för BeBos räkning tagit fram en rapport, Tätning av ventilationskanaler som betygsätter och jämför olika metoder för kanaltätning med infodringsmaterial i komposit, metallrör och glidgjutning. I rapporten får kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar konkreta tips om val av metod och vad man bör tänka på vid en upphandling. Läs förstudien om kanaltätning av ventilationskanaler från Energimyndigheten (BeBo) här.>> Förstudie-Kanaltätning BeBo Läs den färdiga slutrapporten om kanaltätning av ventilationskanaler från Energimyndigheten (BeBo) här >> Tätning-av-ventilationskanaler BeBo Läs Energianalys AB´s analys i sin helhet om FitFire® Vent som utvärderats i Energimyndighetens beställargrupps förstudie > >RapportEnergianalys Läs om vårt arbete vi utförde åt AB Stockholmshem, goda exempel i sin helhet där FitFire® Vent som monterats av oss används som referens i utvärderingen i Energimyndighetens slutrapport >>Goda-Exempel-Sulvägen-31-Solberga

VILKET SYSTEM FÖR TÄTNING AV VENTILATIONSKANAL SKA ANVÄNDAS?

SkorstensFolket erbjuder tre olika sätt att täta ventilationskanaler. Vad som är viktigt att tänka på vid valet av metod är att reliningen av ventilationskanalen kan göras smidigt med så lite inverkan för de boende som möjligt samt att materialet håller högsta klass. Rätt metod och materialval möjliggör maximal säkerhet och längre livslängd vilket gör fastighetens kanaltätning till en mer lönsam affär. De metoder vi rekommenderar för kanaltätning av ventilation är:

  • FitFire® Vent för relining
  • Rostfria flexibla insatsrör
  • Keramisk massa Glidgjutning

Läs mer under respektive metod för tätning av ventilationskanaler s.k. kanaltätning.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

https://www.skorstensfolket.se/

Telefon: 08-24 98 03
Epost: info@skorstensfolket.se

Besöksadress:
Elektravägen 64, 126 30 Stockholm

Postadress:
Box 2099, 103 30 Stockholm