Ventilation Vara - Sotargruppen

I dina ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras. Detta leder till skador på både dig och ditt hus.

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssystem.
Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att bli totalrensad vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år. Ring oss gärna och diskutera just ditt ventilationssystem.

Vara Sotarn utför rensning av dina ventilationskanaler. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Tänk på att rensning av ventilationskanaler är rotberättigat.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://sotargruppen.se/Kontakt-vara

Vara (Huvudkontor för Vara, Vårgårda, Nossebro, Grästorp och Lidköping)
Vara Lassagården 1
534 95 Vara

Tel: 0512-124 47
Fax: 0512-124 76

vara@sotargruppen.se