Sotare i Mälardalen

Skorstensfejaremästare Ulf Öberg har mer än 30 års erfarenhet av att arbeta med frågor kring inomhusmiljö, säker eldning och upp-värmningsekonomi. Med utgångspunkt från ”Sveriges närmaste stad” Enköping servar vårt team regionens fastighetsägare med sotning och brandskydd. Men vi är inte bara en lokal aktör. Våra besiktningstjänster, liksom mångåriga erfarenhet inom ventilationsrengöring, har gett en växande kundkrets i hela Mälardals-regionen.

Välkommen till Ulf Öberg AB – du också!

 

Om ventilation

Under 70-talet tätades många hus för att man ville hushålla med energin, och hus byggda efter 70-talet är i regel mycket täta. En vanlig följd av detta är dålig ventilering, något som antas ligga bakom allt från allergier och andra sjukdomar till kostsamma ”sjuka-hus”-skador som t.ex. mögel.

WHO uppger att upp till ca 30 procent av alla hus i den industrialiserade världen kan betraktas som sjuka. Därtill visar rapporter att vart tionde barn lider av astma, och fyra av tio har någon form av allergi. Inomhusluften är inte hela boven – men den har en viktig betydelse. Vi på Ulf Öberg AB kan hjälpa dig till ett bättre inomhusklimat – hemma och på jobbet. Våra ventilationskontroller ger svaren och med vårt servicepaket ser du till att hålla kanalerna rena.

Så förebygger du

Det finns två enkla sätt att förebygga problem: att se till att ventilationen fungerar optimalt och att hålla luftfuktigheten nere. Hög luftfuktighet ökar risken för kvalsterallergi, eftersom kvalster trivs i fukt och värme. Har inneluften mer än 50 procent relativ fuktighet utgör den en grogund för mögelsvampar, bakterier och dammkvalster. De avger alla ämnen som kan vara obehagliga eller direkt ohälsosamma. Fukt undviks genom att avdunstning förhindras. Genom att lägga lock på kastruller, undvika ymnigt duschande och badande samt att inte ha alltför många krukväxter kan man i de flesta hus hålla luftfuktigheten på en lämplig nivå. Men viktigast av allt är att se till att ventilationssystemet är rent och funktionsdugligt.

Om du trots kontrollerad ventilation och vädring misstänker att din bostad har hög luftfuktighet, eller ser tydliga tecken på det som t.ex. fuktfläckar, röta, mögel eller kondens på glasrutor, eller vill göra en ”hälsokontroll” av ditt hus, kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun.

Regelbundna kontroller minskar riskerna

I vilken sorts hus du än bor är det viktigt att ventilationssystemet regelbundet ses över. Luftgångarna blir smutsiga med tiden och kan i värsta fall gro igen helt. Låt oss regelbundet inspektera ditt system och rengöra luftkanalerna, så minskar risken för sjukdom och allergi. Du kommer också att sova bättre om natten – och vara piggare om dagen.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://uffesotare.se/

Torggatan 49, 745 30 ENKÖPING • Tel: 0171-272 10 • Fax: 0171-272 09 E-post: info@uffesotare.se  

Vi besvarar på era frågor på telefon under arbetstid helgfria vardagar.