Frisk luft i ditt hem

 

Upplands ventilationstjänst - Ventilation i Uppsala

 

UPPLANDS Ventilationstjänst är ett etablerat företag i Uppsala med många intressanta beställare, privata och professionella. UPPLANDS Ventilationstjänst är Uppsalas enda certifierade ventilationsrengöringsföretag.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av branschen. På UPPLANDS Ventilationstjänst arbetar idag 18 st mycket duktiga medarbetare, där alla besitter en mycket hög kompetens för sina arbetsuppgifter. Vi strävar efter att hålla mycket hög kvalitet när vi utför vårt arbete.

Vårt mål är att kunden alltid ska vara nöjd. Att vara flexibel är en drivande och mycket stark ambition för UPPLANDS Ventilationstjänst . Att utföra ett kvalitativt arbete innebär för oss att skapa bra kundrelationer samt skapa långsiktiga samarbetspartners. Vi finns till för kunden och inte tvärt om.

Lite mer konkret

UPPLANDS Ventilationstjänst jobbar främst med att hjälpa bostadsrättsföreningar samt stora som små fastighetsägare med deras ventilationsanläggningar.

Vi ser till att ventilationsanläggningar fungerar och upprätthåller en god inomhusmiljö och ett bra brandskydd i lägenheter och samlingslokaler. Rengöring och kontroll bör ske var 3:e eller var 4:e år, beroende på hur ventilationssystemet är uppbyggt.

UPPLANDS Ventilationstjänst erbjuder bostadsrättsföreningar och fastighetsägare serviceavtal så att rengöring kan ske kontinuerligt. Vi utför även injusteringar samt att OVK-besiktningar blir utförda i rätt tid.

Vi utför även plan- och bygglagsbesiktningar, överlåtelsebesiktningar vid försäljning, sprängbesiktningar samt konditionsbesiktningar av eldstäder med tillhörande skorstenar. Till viss del sotar vi även större värmecentraler som t.ex. pelletsanläggningar till skolor och industrier.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

https://www.upplandsventilationstjanst.se

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-16:00

Telefon
018 – 51 00 20

Besöksadress
Verkstadsgatan 10 1TR
753 23 Uppsala