Bästa inneklimatet

 

Bra ventilation lönar sig - Ventilationskontroll Aeolus AB

Gott inomhusklimat ger dig förutsättningen för bra arbetsmiljö och nöjda medarbetare. Med effektiv ventilation kan även din totala energiförbrukning minskas, vilket i sin tur leder till mindre miljöpåverkan.
 
Inneklimattjänster
Vi hjälper dig (med egen personal) bland annat med:

 • Projektering
 • Tekniska utredningar
 • Om- och nybyggnation (total- och generalentreprenad)
 • Service
 • Reparationer
 • Drift- och energioptimeringar
 • El- och styrarbeten
 • Obligatorisk ventilationskontroll-besiktning (OVK)
 • Injusteringar
 • Renrumsteknik
   

Du kan alltid använda vår stora erfarenhet som tekniska konsulter för att dels analysera dina behov, dels hitta effektiva lösningar för dig och din verksamhet. Hos oss hittar du också certifierade energiexperter som efter genomlysande analyser rekommenderar förbättringar som ger dig både energieffektiviseringar och ett bättre inneklimat.

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.ventilationskontroll.nu

Telefon: 031 - 23 86 75
E-post: info@ventilationskontroll.nu