Ventilationsprojekt

 

Ventilationsprojekt-gruppen består av följande företag:

  • Ventilationsprojekt i Norrköping
  • Ventilationsprojekt i Nyköping (tidigare Ventilationsservice i Nyköping AB)
  • Ventilationsprojekt Teknik
  • Ventilationsprojekt Stockholm Syd AB
  • Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB
  • Ventilationsprojekt i Linköping AB (tidigare Linköping Plåt & Ventilation)
  • Ventilationsprojekt i Katrineholm

Ventilationsprojekt-gruppen vänder sig till kunder i alla led såsom brukare, fastighetsägare, landsting, kommuner, byggnadsentreprenörer, husfabrikanter och projektledningsföretag.

Ventilationsprojekt-gruppen arbetar med:

Entreprenader, utredningar, konstruktioner, projektering, energieffektiviseringar, underhållsarbete inom ventilation, värmesystem och kylsystem, serviceavtal, OVK besiktningar, installation och service av kylanläggningar, automation (styr och regler, övervakning) till fastigheter.

Vi sysselsätter idag ca 140 st personer och har en omsättning på ca 300 miljoner kronor.

Vår affärsidé är att:

”Vi gör att människor och hus i Sverige mår bra genom att skapa ett energieffektivt och bra inomhusklimat.
Vi har kompetens och erfarenhet för att välja rätt teknikinnehåll i varje projekt, för miljön och för våra kunders behov.”

Ventilationsprojekt – ”Bättre luft helt enkelt”

 

Hitta ventilationsrengörare

 

Kontakta oss

http://www.ventilationsprojekt.se/

Ventilationsprojekt i Sverige AB​​

Box 6103​​​​ 600 06 Norrköping
Besöksadress: Trädgårdsgatan 25 
Telefon: 011 – 18 71 00 Fax: 011 – 18 56 00
info.sverige@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt i Sverige AB

Ventilationsprojekt i Norrköping AB​​

Box 6103​​​​ 600 06 Norrköping
Besöksadress: Vagngatan 10 A 
Telefon: 011 – 18 71 00 Fax: 011 – 18 56 00 
info.norrkoping@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt i Norrköping AB

Ventilationsprojekt i Nyköping AB​​

Box 628 611 10 Nyköping
Besöksadress: Pontongatan 5, Nyköping
Besöksadress: Wedavägen 1A, Södertälje 
Telefon: 0155 – 26 86 21 Fax: 0155 – 28 58 01 
info.nykoping@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt i Nyköping AB

Ventilationsprojekt Teknik AB​​

Box 6103​​​​ 600 06 Norrköping
Besöksadress: Norra Oskarsgatan 25, Linköping 
Telefon: 011 – 18 71 00 Fax: 011 – 18 56 00 
info.teknik@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt Teknik AB

Ventilationsprojekt i Linköping AB

Norra Oskarsgatan 25 582 73 Linköping
Telefon: 013 – 25 33 60 Fax: 013 – 31 20 21 
info.linkoping@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt i Linköping AB

Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB

Glasgatan 19 B 731 30 Köping
Telefon: 0221 – 820 62 
info.eskilstuna@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt i Eskilstuna AB

Ventilationsprojekt i Katrineholm AB

Västgötagötan 18 641 36 Katrineholm
Telefon: 0150 – 555 10
info.katrineholm@ventilationsprojekt.se 
Medarbetare Ventilationsprojekt i Katrineholm AB