Resultatet i en ny finsk studie kan påverka hur vi bygger våra bostäder, kontor och offentliga lokaler i framtiden, menar forskarna.

Barn på förskolor med luftrenare är mindre sjuka

Resultatet i en ny finsk studie kan påverka hur vi bygger våra bostäder, kontor och offentliga lokaler i framtiden, menar forskarna.

Halvvägs in i det finska projektet E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions har forskarna kommit fram till ett revolutionerande resultat. I studien som pågick mellan november 2022 och april 2023 har föräldrar i Helsingfors som har barn i förskolan fått anteckna deras barn hälsotillstånd. 

Ett av de mest banbrytande fynden är det preliminära resultatet att barn i förskolor med luftrenare var 30% mindre sjuka än barn i förskolor utan luftrenare. Forskarna menar att det är otroligt att sjuklighet kan begränsas med så enkla lösningar och att det till och med kan förändra vårt sätt att bygga bostäder, kontor och offentliga lokaler i framtiden. 

Då Covid-19-pandemin med största sannolikhet inte kommer att bli den sista pandemin menar forskarna att det bör finnas ett sätt att integrera luftrenare med byggnadens ventilationssystem.

Projektet finansieras av Business Finland tillsammans med 22 finska företag och sju forskningsinstitut med målet att studera spridningsvägarna för virus och hur olika samhällsfunktioner kan hålla igång trots pandemier. 

För oss på RSVR har ren luft i alla typer av lokaler högsta prioritet men särskilt viktigt tycker vi att det är i lokaler där barn vistas eftersom de är extra känsliga för luftföroreningar. Vi ser fram mot att ta del av den finska studiens slutgiltiga resultat och se hur den kan påverka framtida ventilationsbyggande. 

Vill du ta del av ny forskning och information om ventilationsrengöring? Kontakta oss så berättar vi mer om RSVR och hur vi arbetar. 

Källa: E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions

https://www.pandemicresponse.fi/