Buildings Post Corona synliggör ventilationens viktiga roll

I ett nytt forskningsprojekt lyfts vikten av en fungerande ventilation för att minska smittspridning.

Buildings Post Corona är ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lund universitet och Umeå universitet som syftar till att “utforma och upprätthålla hållbara byggnader med en hälsosam och god inomhusmiljö”. Bakgrunden är inomhusmiljöns och ventilationens betydelse för smittspridningen av Covid-19. Eftersom virus och bakterier främst sprids inomhus är förhoppningen att forskningsprojektet ska leda till att luftburen smittspridning inomhus ska minska.

I projektet undersöks olika ventilationssystem och filter i laboratorier för att utvärdera luftflöden och spridning av smittämnen. Idag är det enbart vissa operationssalar som är byggda för att minska smittspridningen men forskarna ser ett behov av att även andra lokaler där många människor vistas, byggs på samma sätt.

Ett fungerande ventilationssystem kan bidra till att minska smittspridning genom högre luftomsättning, mindre återcirkulation och mer tilluft. Därför är det viktigt att upprätthålla effektiv ventilation och säkerställa luftflödena. Det görs genom regelbunden ventilationsrengöring av en certifierad ventilationsrengörare som följer vår branschstandard “Rena kanaler”. På så sätt kan fastighetsägare förebygga sjukdomar och smittspridning även i framtiden. 

Läs mer om ventilationsrengöring i vår broschyr Ren luft.