De flesta ”Hitta certifierade personer” tas bort från Boverkets webbplats

Vid årsskiftet kommer de flesta behöriga att tas bort från e-tjänsten ”Hitta certifierade personer” på Boverkets webbplats.

Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer det inte längre vara möjligt att på boverket.se söka efter:

  • certifierade kontrollansvariga
  • certifierade sakkunniga brandskydd
  • certifierade sakkunniga kulturvärden
  • certifierade sakkunniga tillgänglighet
  • funktionskontrollanter för ventilationssystem.

Kontrollansvariga, certifierade sakkunniga och funktionskontrollanter kommer fortsättningsvis vara sökbara hos certifieringsorganen.

Behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institutes of Sweden AB) går att söka fram på certifieringsorganets webbplats. 

Behöriga certifierade personer (på RISE:s webbplats)

Behöriga personer som certifierats av Kiwa Sweden AB går att söka fram på certifieringsorganets webbplats.

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats)

Varför begränsas e-tjänsten?

Som myndighet styrs vår verksamhet dels av myndighetens instruktion, dels av olika regeringsuppdrag. Vidare omfattas Boverket av myndigheternas allmänna serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (2017:900).

Skälet till att certifierade personer tas bort är att Boverket inte har något uppdrag eller författningsstöd att tillhandahålla ett register över behöriga. Samtidigt har Boverket över tid fått en allt större skyldighet att hantera olika verksamhetsövergripande frågor. Sammantaget innebär detta att Boverket nu valt att endast tillhandahålla register med energiexperter och intygsgivare.

Marknadsmässiga förutsättningar  

Certifieringsorganen har idag, var för sig, egna sökfunktioner över de behöriga personer som respektive organ har certifierat. Boverket bedömer därför att det finns förutsättningar att marknaden själv kan driva utvecklingen av e-tjänster på området.

Energiexperter kommer även fortsättningsvis att vara sökbara i Boverkets e-tjänst ”Hitta certifierade personer”, eftersom de är knutna till Boverkets register över energideklarationer.

Källa: Boverket (2022). De flesta ”Hitta certifierade personer” tas bort från Boverkets webbplats. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/de-flesta-hitta-certifierade-personer-tas-bort-fran-boverkets-webbplats/ Hämtad 2023-01-24.