Friskahusrörelsen lyfter fram frågor som hur vår hälsa påverkas av luftkvaliteten inomhus.

Friskahusrörelsen är goda nyheter för alla

Friskahusrörelsen lyfter fram frågor som hur vår hälsa påverkas av luftkvaliteten inomhus.

Det fanns en tid när den byggda miljön handlade om att använda rätt konstruktionsmaterial, rätt estetik och att göra allt så energieffektivt som möjligt. Nu finns det en ny rörelse som innebär att morgondagens byggnader kommer att anpassas för den fysiska och sociala hälsan hos de människor som använder dem.

Friskahusrörelsen lyfter fram frågor som hur vår hälsa påverkas av luftkvalitet inomhus, belysning och vattenkvalitet. En av de ledande rösterna i denna revolution är Paul Scialla, grundaren av International WELL Building Institute (IWBI) och grundare och VD för det New York-baserade fastighets- och teknikföretaget Delos.

Paul menar att byggnaderna inte utformas med hänsyn till de människor som arbetar och bor i dem. Han tillade att pandemin visat sig vara en "vattendelare" genom att få människor att inse att "det som omger oss är viktigt".

"Vad vi andas spelar roll och hur vi samlas inomhus spelar roll.”
Paul Scialla

En av huvudprinciperna i Friskahusrörelsen är behovet av förbättrad inomhusluftkvalitet och ventilation. Idag är många oroliga för att dålig ventilation kan bidra till spridningen av Covid-19 och andra sjukdomar på arbetsplatsen. Vissa oroas också över att dålig luftkvalitet i arbetsmiljöen påverkar koncentrations- och produktivitetsnivåer. Med de senaste tekniska framstegen är det dock möjligt att få en mycket hög ventilationseffektivitet inomhus. 

I framtiden kan vi se att Friskahusrörelsen skapar säkrare och hälsosammare inomhusmiljöer som säkerställer välbefinnandet för de människor som vistas där. Alla större företag har idag riktlinjer för inomhusmiljön vilket också kan komma att bli en konkurrensfördel i att attrahera och behålla anställda. 

Källa: Jamie Hailstone, Forbes