Just nu ses en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av luftvägsvirus som Covid-19, influensa och RS-virus. En god ventilation är avgörande för att ventilera bort smittämnen som finns i luften.

God ventilation minskar smittspridning

Just nu ökar antalet bekräftade fall av luftvägsvirus som Covid-19, influensa och RS-virus. En god ventilation är avgörande för att ventilera bort smittämnen i luften.

En god ventilation på våra arbetsplatser är avgörande för att kunna ventilera bort föroreningar och smittämnen i luften samt för att tillföra frisk luft utifrån. Vid bristfällig ventilation ökar risken för smittspridning på arbetsplatsen. Enligt Arbetsmiljöverket bör en översyn av ventilationen göras regelbundet för att säkerställa att den uppfyller kraven på luftflöden. 

Så kan du minska risken för smittspridning

På många arbetsplatser delar medarbetarna rum och med en liten luftvolym ökar risken för smittspridning. Om det är svårt att hålla avstånd till varandra i verksamheten finns det andra åtgärder att vidta.

  • Se till att ventilationen fungerar som den ska och uppfyller kraven enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet.
  • Ta pauser för att låta ventilationen vädra ut rummet.
  • Öppna fönstren en kort stund om det går, låt dock aldrig ett fönster stå på glänt.
  • Ventilera före arbetsdagen för att luften ska vara bra när medarbetarna kommer. 
  • Ventilera efter arbetsdagen för att vädra ut föroreningar och eventuell smitta.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer: https://www.av.se/inomhusmiljo/luft-och-ventilation/smittspridning-och-ventilation/