De flesta bostadsrättsföreningar rengör ventilationssystemet i samband med OVK men behovet uppstå betydligt oftare.

Hur ofta behöver ventilationen rengöras i brf?

De flesta bostadsrättsföreningar rengör ventilationssystemet i samband med OVK men behovet uppstå betydligt oftare.

Det är ett känt faktum att bristfällig ventilation skapar ett dåligt inomhusklimat vilket kan leda till trötthet, huvudvärk och allergier. Idag vistas vi dessutom större delen av våra liv inomhus och därför menar Pelle Höij som är ordförande i RSVR att det är extra viktigt med ett bra inomhusklimat. 

Luften i våra bostäder innehåller mer eller mindre damm som sugs in i frånluftskanalerna. Enligt Pelle ska en fungerande ventilation transportera bort fukt, lukt och gift men om kanalerna är igensatta av damm kvarstår inte den funktionen vilket kan skapa problem för såväl fastighet som boende. 

 

Pelle började arbeta som sotare 1981 och har drivit eget ventilationsföretag sedan 1994. Han har stor erfarenhet av ventilationsrengöring i bostadsrättsföreningar och säger att de vanligtvis rengör ventilationssystemet inför den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Sedan 1991 finns det ett krav att flerbostadshus ska utföra OVK vart tredje eller vart sjätte år – beroende på systemets komplexitet - men enligt Pelle kan behovet av rengöring uppstå mycket tidigare än så. 

“De flesta bostadsrättsföreningar rengör ventilationen vart sjätte år inför OVK men rengöringsbehovet kan uppstå redan efter ett år beroende på vilka som bor där.” 

Pelle Höij, RSVR

I ett flerbostadshus är oftast ventilationssystemet centralt men varje lägenhet är unik i fråga om till exempel placering i ventilationssystemets utbredning, luftfuktighet, hur många som bor i lägenheten och hur ofta de vistas där. Därför uppmanar Pelle att föreningarna, med hjälp av en ventilationsrengörare, ser över intervallet av rengöring och skriver in det i underhållsplanen. På så sätt kan styrelsen budgetera för rengöringen och då är det lättare att det blir av, menar han.   

“Om det finns en budget för rengöringen är det lättare att se behovet.”

Pelle Höij, RSVR

 

Fakta

Plan- och bygglag (2010:900)

8 kap 4§
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

8 kap 14§
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4§ i huvudsak bevaras.