Minska energianvändningen

Vi står förmodligen inför en utmanande energikris där det är viktigt att alla bidrar med att minska energianvändningen.

Mindre åtgärder med ventilation som minskar energianvändningen

 • kontrollera att drifttiderna är riktigt inställda
 • kontrollera att det är rätt ventilationsflöden
 • kontrollera att tilluftstemperaturen inte är för hög
 • optimera aggregatet och kanalsystemet efter fläktens förutsättningar

Större åtgärder med ventilation som minskar energianvändningen

 • byt från AC-fläktar till EC-fläktar
 • undersök möjligheter till värmeåtervinning
 • inför behovsstyrning
 • byte av fläktmotorer

Mycket lönsamma åtgärder långsiktigt (LCC) med ventilation

 • tidsstyrning av fläktar
 • installation av värmeåtervinning
 • anpassa ventilation efter behov
 • sänk tilluftstemperatur
 • årtidsanpassa luftflöden
 • kontrollera luftflöden

Ofta lönsamma åtgärder

 • effektivare luftbyte i rummen
 • utnyttja gratiskyla med kall nattluft
 • rengöring av kanalsystem och fläktaggregat
 • tätare byten av filter

Text: Svensk Ventilation

Hitta ventilstionsrengörare>>>