RSVR utbildar Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund

I ett kretsmöte med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) i februari deltog RSVR både som utställare och som utbildare.

Den 3 februari deltog RSVR både som utställare och som utbildare på Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbunds (SSR) kretsmöte i Östersund. Enligt SSRs stadgar är det förbundets uppgift att medlemmarna ska få bästa möjliga praktiska och teoretiska yrkesutbildning genom till exempel fortbildningskurser och föreläsningar.

SSR är en arbetsgivar- och branschorganisation som bildades redan 1897. De har 160 anslutna sotningsföretag från Ystad till Kiruna som arbetar för ett tryggt samhälle utan eldstadsrelaterade bränder. Organisationen är uppdelad i sju lokalföreningar, så kallade kretsar och det var den tredje kretsen i Östersund som fick besök av RSVR.

RSVR har sedan 2021 ett samarbetsavtal med SSR för att identifiera potentiella samarbetsmöjligheter gällande ventilationstjänster. Tillsammans skapas en dialog om svensk inomhusmiljö och inom ramen för samarbetsavtalen kan SSRs medlemmar erbjudas utbildningar av RSVR.